Hayal her fiilin öncüsü ve ilham kaynağıdır. Dünyanın ilerlemesini, medeniyetin ilerleme hamlelerini hayal perisine borçluyuz. Gözle gördüğümüz şeyleri bazı insanlar gözden önce hayallerinde görmüş olmasalardı hala vahşiler gibi mağaralarda veya sazdan yapılmış çatılar altında yaşayacaktık. Meden, yetin ilerlemesine en büyük yardımı dokunanlar kendi zamanlarında mevcut şeylerin daha iyilerini hayallerinde görmek, sonra da hayallerini gerçeğe çevirmeye çalışmak sayesinde bunları yapabilmişleridir.
Morse hayalinde postadan daha iyi bir haberleşme aracı görüp insanlığa telgrafı hediye etmiştir. Bell telgraftan daha iyisini hayal edebildiği için telefonumuz olmuştur. Field okyanus aşırı haberleşme için gemiden iyi vasıta bulunabileceğini hayalinde görebildiği için bugün kıtalar denizaltı kablolarıyla bağlanmışlardır. Markoni kendi zamanında mevcut haberleşme aracının hepsinden daha iyisini zihninde tasarlayıp telsiz telgrafı bulmuştur. Bu keşifle okyanusun ortasında bir yolcu, vapurundan çektiği telgrafla otelde oda tutuyor ve arabasını iskelede bekletmek emrini verebiliyor. Radyo, TV ve gelecekteki diğer keşifler irade kuvveti ve çalışma azmin sayesinde hayalin gerçekleşmesinden ibarettir.
Ruhumuzu besleyen müzik şaheserleri büyük bestekarların hayallerinden çıkmıştır. Tüccarların her çeşitten yüzlerce cins metaı bir çatı altında toplamayı hayal kuvvetiyle buldukları içindir ki, bugün büyük mağazalarda anında bütün ihtiyaçlarımızı bir arada tedarik edebiliyoruz. İnsanlığın sonsuz ilerleme imkanlarını hayallerinde tasavvur edebilen birkaç öğretmen sayesinde okul ve kolejlere sahibiz.
Hayal gücüne neler borçlu değiliz?
Bu güçten mahrum insanlar mevcut şeyleri yalnız yüzeyden görürler. Daha iyisini düşünemezler. Hep aynı tarlayı sürer, sapanın açtığı yerleri ekip biçerler. İlerleyen, ıslah eden, yenilikler keşfeden; diljans arabaları yerine lüks Express trenlerini, yelken gemileri yerine transatlantik denilen “okyanus tazıları”nı yapan insanların hepsi hayal kuvvetine sahip olanlardır.
En nefis sanat eserleri büyük sanatkarların hayalinde doğmuştur. Bunlar hep var olanın daha iyisini hayallerinde tasavvur etmek suretiyle şaheserlerini meydana getirmişlerdir.
Mevcut şeylere bulundukları halde bakmak basit bir “bakma” işidir. Onları bulundukları halden daha iyi halde görebilmek, hayale hakikat şeklini vermek muhayyile gücüne bağlıdır.
Basit düşünenler bu gibilere hayalci derler, onlarla alay ederler, akıllarında dengesizlik olduğuna yeltenirler. Halbuki en büyük keşifçiler bu hayalcilerin kafalarından çıkmışlardır. Hayalciler insanların çetin hayat şartlarını düzeltmiş, bizi maddi ihtiyaçlarımızın üstüne yükseltmiş, esaretlerimizden kurtarmışlardır.
Bu hayalcilere, bu dengesizlere dünyanın ne büyük nimetler borçlu olduğunu kimse tahmin edemez.
Pek çok kişi hayallerinin ötesine geçerek büyük karakter sahibi olmuşlar, maddi ve manevi anlamda büyük mevkiler elde etmişlerdir. Ana-babalara çocuklarının kendilerinden mesut olacaklarını düşündükleri için onları kendilerinden daha yüksek mertebeye eriştirecek şekilde yetiştirirler.
Hayal kuvvetinin hayatı yükseltmekte nasıl önemli rol oynadığını, başarının ne tesirli amili olduğunu, sağlık ve saadete ne kadar yardım ettiğini gelecek nesiller daha iyi anlayacaklardır.
Zihinlerimize giren hayaller bizi aldatmak, şaşırtmak için değil, hakikat şekline getirilebileceklerini göstermek için bize ihsan edilmiştir. Onlar hakikatin kabataslak şekillerinden başka bir şey değildirler. Onlar yükselme hırsımızı körüklemek, bizi ileriye doğru yürütmek, var olanın daha iyisini bulmaya teşvik için zihnimize giriyorlar.
Hayal kuvveti aklın bir hülyasından ibaret değildir, idealin esintisidir. Büyük düşünceler, kuvvetli tasavvurlar önce hayalde doğar; sonra el emeklerimizle hakikat haline getirilirler.
Bir çocuğun hayal gücü iyi yöne yöneltilirse müstakbel saadeti sağlanır; fena yöne sevk edilen hayal gücü felaket getirir, bütün emelleri mahveder.
Şu halde çocuğumuzun hayal gücünü yalnızlık, saflık, alicenaplık, fedakarlık ilham eden güzel, temiz düşünceleri yetiştirip, geliştirecek tarzda terbiye ediniz. Böyle bir terbiye ona miras bırakacağınız servetten daha çok istikbaline yardım eder.