Mustafa Kemal Atatürk
ŞEYH Sait'lerin yad edilip anıtlaştırılmasından söz edildiği, İmralı'daki eşkiyadan üstüne basa basa "sayın" diye söz eden milletvekillerinin ortalıkta gezdiği Türkiye'de artık en çok prim yapan iş, ulusal duruşa ve Mustafa Kemal Paşa'ya küfür etmektir!..
Bu duruma "Türkiye'nin büyük dönüşümü" deniyor ve bu sloganla "zafer" gösterileri yapılıyor!..
Şimdi burada bir büyük parantez açıp sizlere "Nutuk"tan bir bölüm sunacağım... Atatürk Diyor ki;
"Efendiler, Meclisin açıldığı ilk günlerde Meclise, içinde bulunduğumuz durumu ve koşulları açıklayarak izlenmesini ve uygulanmasını doğru bulduğum düşüncelerimi bildirdim. Bu düşüncelerin başlıcası, Türkiye'nin, Türk ulusunun izlemesi gereken siyasal ilke ile ilgili idi..."
O ilke...
"Bilirsiniz ki, Osmanlılar zamanında çeşitli siyasal yöntemler tutulmuştu ve tutuluyordu. Ben, bu siyasal yöntemlerden hiçbirinin, yeni Türkiye devletinin yöntemi olamayacağı kanısına varmıştım.
Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, savaşım ve çarpışma demektir. Hayatta başarı, yüzde yüz savaşımda başarı kazanmakla elde edilebilir. Bu da manen ve maddeten güce, erke dayanan bir iştir. Bir de, insanların uğraştığı bütün sorunlar, karşılaştığı bütün tehlikeler, elde ettiği başarılar, toplumca yapılan genel bir savaşımın dalgaları içinden doğa gelmiştir..."
Şimdi şu satırları dikkatle okuyalım...
"Efendiler, dış siyasetin en çok ilgili bulunduğu ve dayandığı temel, devletin iç örgütüdür. Dış siyaset, iç örgütle uyarlı olmak gerekir. BATI'DA VE DOĞU'DA, YARATILIŞI, KÜLTÜRÜ VE ÜLKÜSÜ BAŞKA BAŞKA OLAN VE BİRBİRLERİYLE BAĞDAŞAMAYAN TOPLULUKLARI TEK SINIR İÇİNE ALMIŞ BİR DEVLETİN İÇ ÖRGÜTÜ, ELBETTE TEMELSİZ VE ÇÜRÜK OLUR. Bu durumda dış siyaseti de köklü ve sağlam olamaz..."
Hal böyle olursa, ne olacağı da şu satırlarda...
"Böyle bir devletin, iç örgütü özellikle ulusal olmaktan uzak olduğu gibi, siyasal yöntemi de ulusal olamaz, Buna göre Osmanlı Devleti'nin siyaseti ulusal değil; ancak, kişisel, bulanık ve kararsız idi..."
Atatürk'ün tartışılmaz öngörüsünü gene saygıyla anarak şu satırlarını okuyalım..
"Değişik ulusları ortak ve genel bir ad altında toplamak ve bu değişik ulus topluluklarını eşit haklar ve koşullar altında bulundurarak güçlü bir devlet kurmak, parlak ve çekici bir siyasal görüştür. Ama, aldatıcıdır. Dahası, hiçbir sınır tanımayarak, dünyadaki bütün Türkleri de bir devlet olarak birleştirmek, ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir..."
Bugün Atatürk ilke ve inkılaplarını "faşizm" olarak tanımlama gafletindeki kitapsızların, şu satırlardan alacakları dersler yok mudur!!? Okusunlar...
"İslamcılık ve Turancılık siyasetinin başarı kazandığına ve dünyayı uygulama alanı yapabildiğine tarihte rastlanamamaktadır. Soy ayrımı gözetmeksizin, bütün insanlığı kapsayan tek bir dünya devleti kurma hırslarının sonuçları da tarihte yazılıdır. "İstilacı" olmak hevesleri, konumuzun dışındadır. İnsanlara her türlü özel duygularını ve bağlantılarını unutturup, onları kardeşlik ve tam eşitlik içinde birleştirerek, insancıl bir devlet meydana getirme kuramının da kendine özgü koşulları vardır.
Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasal yöntem, "ulusal siyasettir". Dünyanın bugünkü genel koşulları ve yüzyılların kafalarda ve karakterlerde yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalperest olmak kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin dediği budur; bilimin, aklın, mantığın dediği böyledir.
Ulusumuzun, güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için, devletin bütünüyle ulusal bir siyaset gütmesi ve bu siyasetin iç örgütlerimize tam uyumlu ve dayalı olması gereklidir. Ulusal siyaset demekle anlatmak istediğim şudur: Ulusal sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak; gelişigüzel, ulaşılamayacak istekler peşinde ulusu uğraştırmamak ve zarara sokmamak; uygarlık dünyasının uygarca ve insanca davranışını ve karşılıklı dostluğunu beklemektir..."
Mustafa Kemal Paşa'nın "Türk Ulusu" için rotası budur... Rota'nın kimleri rahatsız edebileceği de sizin yorumunuz olsun..!
BEHİÇ KILIÇ