evin büyüğü olmak

evin küçüğü olmak

evin ortancası olmak