YOLCU


8952t20yh9 - YoLcU!..


Yol alır yolcu bir akşam vakti. Nereye, nereden gideceğini hiç düşünmemiştir yol boyunca. Adına yolcu demişlerdir. Yol onundur, yollardadır, yolcudur. Gider hiç arkasına bile bakmadan. Kimdir, nedir, necidir hiç kimse bilmez, bilemez. Ama adı yolcudur. Yollardadır. Güneşin batmasına yakın, ve gün geceye gebedir. Ve yıldızlar belli belirsiz üstündedir. Yollar..Yolcuya sevgili yollar. Ardı dağlar, önü yollar üstü gecedir. Bir türkü çığırmaya başlar uzaklara..


Dinlemeye başlar yollar, yakınlaşır uzaklar. Yakındır uzaklar, yakın olmalıdır. Yol almak için bir tek bu gereklidir. Nasıl yol alınır uzaklara? Veya nasıl yol olunur uzaklarda? Yol, yolcuya zor gelmemelidir mesela. Yollar, uzaklar için midir yoksa yakınlardan uzaklaşmak için mi?.Ya da sadece yollarda mı yolculuk olur. Düşlerinde yolcu olup yol alamaz mı bir insan.Her kilometre taşı, hayalin ötesi düşlerinin sarıp sarmaladığı mutluluklar olabilir mi?. Ya o zaman? . O zaman yolcu olabilir mi yolsuz ve sonsuz düşlere yol alırken. Gece..Hüzne eş, yola kalleş gece..Göstermez yolu. Yolun hakkı en çok gecenin zifiri karanlığında verilebilmelidir oysa.. Geceyi eze eze şafağa yol alınmalıdır. Bu sefer yolculuk güneşedir. Ne güzeldir gecenin karanlığında yüzünü olmayan güneşe çevirmek. İşte o zaman düşlerine yol alır insan. Hem güneşe, hem düşlerine, hem yollara.Düşlerin geceyi yendiği yerde güneş yolları tekrar ısıtır.. Hem düşleri vardır yolcunun hem güneşi. Yüzünü yukarı döner ve gece kalmamıştır artık. Ya tekrar gece olursa?.Güneşi, düşlerine sığdırmaya karar verir bu sefer. Alır güneşi, sığdırır düşlerine. Ve güneşi bir seferde çeker içine. Geceleyin aydınlık düşleri olacaktır. Artık korkutmayacaktır karanlıklar yolcuyu. Güneş içindedir, güneş düşlerindedir. Güneş yollardadır. Yolun sona erdiği zamanı hiç düşünmemiştir. Hep yolcu olacaktır. bazen yollarda bazen düşlerinde. Dağlar ardında yollar önünde güneş içindedir. Yolculuğu düşündüğünde, düşmeden yürüyebilmiştir düşlerindeki yollarda. Yol alırken en çok düşmekten korkmuştur yolcu. Düşüp de düşlerinden uzaklaşmaktan. Uzaklaşıp yol alamamaktan. O zaman ne yol olacaktır ne de yolcu. Yolcusu olmayan yol, yolu olmayan düşler, düşleri olmayan insan. İşte yolcuyu en çok bu korkutur. Bir tek bu..