Göz Görünce Bir Kez Geriye Ne kalır..??

Bütün aşk hikâyelerinin en unutulmaz ve heyecan verici sahnesi, sevenin sevgiliye ilk baktığı andır şüphesiz Daha doğrusu, onun yüzünü ilk gördüğü vakit Âşıktaki içsel değişimin başladığı an, gözün sevgiliye ilk takıldığı saniye dilimidir ve âşığın bütün biyografisi, bu ‘‘ilk bakışın öncesi ve sonrası’’ndan ibarettir Bir ilk bakış, kaderin kazaya dönüştüğü en kutlu demi yüklenmiştir

İlk bakış, ancak yüz aynasına çarparsa aşka dönüşür Çünkü sevgilinin başka hiçbir uzvu, hiçbir güzelliği onun yüzü kadar aşka kapı aralayamamaktadır Nitekim bu mesnevîlerde âşık maşukunu ya bir resimde seyreder, ya rüyasında görür ya da birinden methini işitip sevmeye başlar Ancak, sevginin aşka dönüştüğü an, sevenin sevgili yüzünü göz ile gördüğü andır Çünkü bu noktada bilgi ve bilinç devreye girer Meselâ Veys ü Râmin hikâyesinde Râmin, Veys'in yüzünü ilk gördüğü anda at üzerindedir ve kalbine bir ok saplanmış savaşçılar gibi atından yere düşer Hüsrev, Şirin'i gölde yıkanmış, saçını tararken gördüğünde, onun yüzü saçları arasında gizli ve Hüsrev'e sırtı dönüktür Şirin'in, kendisini seyreden şehzadeden haberi de yoktur Fakat ansızın önemli bir şey olur ve Şirin saçlarını yana atar İşte Hüsrev için dolunayın geceden çıkması yahut okun yaydan fırlaması bu anda gerçekleşir Kays da mektebe varıp çocuklar arasına oturduğunda Leylâ sınıftadır ama ne zaman ki yüzünü görür, kılıç kınından sıyrılmış olur

Sevgilinin yüzü mü; aşk yangınını alevlendiren ilk kıvılcımdır

Âşığın kalbi mi, ilk bakıştan sonra suda titreyen bir mehtap

Göz Savaşı başlatan haberci

Bakış Elde olmayan kader; ilâhî kaza

Ve aşk Kalp ile göz arasında kutlu bir hadise Çoook sonraları kalp göze diyecektir ki, ‘‘Beni bu onulmaz derde iten sensin Safayı sen sürdün, acıyı ben çektim Nimet senin, zahmet benim oldu Sen sevinirken, kaygılanan ben oldum Bakışlarını arttırdıkça sen, dertlerimi çoğalttın benim Zafere eren sen, hezimete uğrayan ben Sen emirlerine itaat edilen hükümdar oldun, ben senin peşinde koşan tebaan Sen emîr, ben esir Melik iken memlük (kul) ettin beni’’ Sonra devam eder:

-Ey göz! Sen ikisin, ben birim İki kişinin bir ferde saldırıp onu öldürmesi zulüm değil de nedir?! Şimdi ağla o hâlde; ettiğin zulmün cezasını çek bakalım!

Göz buna karşılık ayet-i kerime ile cevap verir:

‘‘Gerçek şu ki; gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler kör olur’’ (Hacc, 46)

Ebu Hureyre der ki: ‘‘Kalp bir kral ise, organlar emrine amade askerler gibidir Kral iyi davranış içinde olursa, askerler de ona uyar O fenalık yaparsa, emrindeki askerler de fena davranır’’ Göz der: ‘‘O hâlde ey kalp, kendini de beni de helâka sürükleyen sensin Seni perişan eden yegâne şey, 'ın sevgisinden, zikrinden ve emrettiklerinden uzak kalmandır Sen başkasının sevgisini O'nun sevgisine tercih ediyorsun ve aşkın yükünü bana yüklüyorsun Şimdi ağlayan benim, yanan sen Ne sen beni kurtarabilirsin, ne ben seni söndürebilirim Ben su serptikçe senin alevin artacak, sendeki ateş arttıkça ben daha çok yaş akıtacağım Yoksa ‘Hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz?’ (Bakara, 61)’’

Yedi Askı'nın şairlerinden biri şöyle soruyor:

‘‘Şaşkın vaziyetteyim; nefsimi mi azarlayayım, arzulu gözümü mü, yoksa kalbimi mi?’’

İskender Pala