1101931129 400 - Freud ÖldümüÜnlü Time Dergisi 1966 yılındaki bir sayısında, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un bütün dinleri reddeden ve insanı insanlık semasından düşüren fikirlerinin artık tartışmasız bir şekilde genel kabul gördüğünü ilan etmiş ve bunu kapağına şu ifadelerle yansıtmıştı; “Is God dead”(Tanrı öldü mü?”)

Zaman geçti, Freud’un görüşleri sarsıntıya uğradı, tarih müzesine kaldırılmaya hazırlandı ve aynı dergi, 27 yıl sonra, günah çıkarırcasına bu yıkılışı okuyucularına şu şeklide duyurdu; “Is Freud Dead”(Freud Öldü mü?)

Dergi, özetle şu görüşlere yer vermişti; “Manevi hayatın izahını marazi(hastalıklı) modellere dayandırmak ve çocuğu birtakım cinsi sapkınlıkların kaynağı gibi görmek, son derece yanlıştır ve insan olma vasfına ve özelliğine yakışmayacak şeylerdir. İnsanı bazı süfli cinsi duyguların eseri gibi göstermeye çalışan bu teori elbette kabul edilemez.”