• Eğer bir berber bir hata yaparsa bu yeni bir tarzdır...

• Eğer bir şoför bir hata yaparsa bu bir kazadır...

• Eğer bir doktor bir hata yaparsa bu bir müdahaledir...

• Eğer bir mühendis bir hata yaparsa bu yeni bir atılımdır...

• Eğer ebeveynler bir hata yaparsa bu yeni bir kuşaktır...

• Eğer bir politikacı bir hata yaparsa bu yeni bir hukuk kuralıdır...

• Eğer bir bilim adamı bir hata yaparsa bu yeni bir keşiftir...

• Eğer bir terzi bir hata yaparsa bu yeni bir modadır...

• Eğer bir öğretmen bir hata yaparsa bu yeni bir teoridir...

• Eğer bir patron bir hata yaparsa bu bizim hatamızdır...

• Eğer bir personel bir hata yaparsa bu bir "HATA" dır