Subat niye kisa düsündünüz mü?

Olay, Sezar döneminde geçiyor. Julius Sezar, takvimdeki karışıklıkları
çözmesi için Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e emir veriyor.

(O zamanlarda 1 yılın 365 gün 6 saat sürdüğü biliniyor.)Sosigenes de Sezar'ın "çöz" dediği problemi çözüyor:"Her yıl 365 gün çekecek. Her yıldan 6 saat artacak. Artan saatler 4 yılda bir takvime eklenecek.O yıl 365 + 24 saat= 366 gün olacak.366 gün 12 eşit parçaya bölünmediği için 6 ay 30 gün, diğer 6 ay 31 gün olacak."
Peki 365 gün çeken yıllarda aylara göre dağılım nasıl olacak? Sezar emir veriyor: "365 gün çeken yıllarda en son aydan 1 gün düşülsün." O zamanlar yılbaşı, Mart ayında. Yani Şubat, yılın son ayı. (September=7, October=8, November=9, December=10 da buradan geliyor)Böylece Şubat ayı, 4 yılda bir 30 gün, diğer yıllarda 29 gün olmuş. Sezar,bununla da yetinmeyip, aylardan birine kendi ismini vermiş: JULIUS, yani JULY(temmuz). Sonradan imparator olan Augustus, Sezar'dan aşağı kalmamış ve sonraki aya kendi ismini vermiş:
Augustus, yani august.Ancak Julius Sezar'ın ayı 31 günken, Augustus'un ayı 30 gün olur mu?
O da emir vermiş:
"Yılın son ayından bir gün daha alın, benim ayımı da 31 gün yapın." Zavallı Şubat'tan 1 gün daha alınmış ve Ağustos'a eklenmiş. O gün bu gündür Şubat ayı, 4 yılda bir 29 gün, diğer yıllarda 28 gün,Sezar'ın ayı Temmuz ve Augustus'un ayı Ağustos da peş peşe 31 gün olarak takvimlere işlenmiş