Ülkemizde, siyaset son dönemlerde, tekelleşmeye doğru büyük bir hızla gidiyor. İstisnalar hariç tutulacak olursa, siyaset sahnesinde tiranlık rağbet görmeye başladı. Taasupkârane siyaset iliklerimize kadar işledi, artık aklımızı kullanamaz hale getirdi.

Her gün katı bir siyasi anlayışla siyaseti zorlaştırıyoruz. Siyaset alanını, siyaseten tiranlaşmaya başlayanlara bırakıyoruz. Sanki demokratik tezgahlamalarla oyalanıyoruz. Demokraside asıl olan reyin değil, liderin söylemi ile idare ediliyoruz. Seçilenlerin söz hakkından ziyade, liderin ne dediği önemli, yani siyaseten robotlaşıyoruz. Özgür düşünmeden sarfı nazar ederek, düşünenleri alkışlıyoruz. Böylece siyaset alanını da kuraklaştırıyoruz.

Seçilenlerin asli görevi, tabandan gelen isteklere göre ekonomik, sosyal ve siyasal projeler üretmek ve bu projelerle millete hizmet etmektir. Olumsuzluklara karşı tavır koymak, doğruları dillendirmektir. Ama bizim siyasetimizde maalesef doğruları bilen tek kişidir. O da siyasi liderdir. Ondan daha iyi bilen olamaz. Aksini düşünenler de siyasette barınamaz. Bu özellikler bütünüyle AKP’nin liderinde ve yönetim kadrolarında da mevcuttur. Daha önce bulundukları partilerde ileri sürdükleri şikayetlerin çok fazlası, bugün kendi partilerinde fazlasıyla yaşanmaktadır.

Siyasi parti teşkilatlarının tek sahibi, siyaset yapanlardan, gece gündüz çalışanlardan ziyade, liderlerdir. Lider dilediğini yapar, asla yaptıklarından dolayı yargılanamaz, tenkit edilemez. Bu hal siyasi tiranlık değil de, nedir? Hele, milli ve manevi değerlerin önde tutulmadığı siyasi oluşumlarda, lider tiranlığı çok daha kolay meydana gelir. Çünkü, hak ölçüsü bu nevi oluşumlarda göz ardı edilir, kuvvet ön palana taşınır.

Milletimiz dış güçlerin manipülasyonları sonucunda bir nevi siyaset sürüsü haline getirilmiş, yönlendirilmiş ve konuşamaz hale sokulmuştur. Gözleri bağlanmış, kulakları tıkatılmış bir şekilde siyasi arenaya itilivermiştir. Estirdikleri rüzgarlarla, basın ve televizyonlarla insanlarımızın iradesi yönlendirilerek, sandık başına gönderilmişlerdir. Sonra da oyu kendilerinin verdiği zannına kapılmışlardır. Oysa, oy veren kendileri değil, onları yönlendirenlerdir. Çünkü, onların isteklerine göre sonuçlar istihsal edilmekte ve bazı parti liderleri de tiranlaştırılmaktadır.

Lidere karşı gelmek, tenkit etmek, daha güzelini söylemek hangi siyasinin haddine? Adı demokrasi olacak ama sadece liderin söylediği olacak. Böyle demokrasi, böyle siyaset olur mu? Böyle bir anlayışla milletin dertlerine deva olunur mu? Siyaset çoluk çocuğun işi değil, akil insanların işidir. Siyaset ufku açık olan insanların işidir. Bende olanların işi değildir. Gerçek demokrasilerin uygulandığı ülkelerde, hürriyet, bağlantısız ve korkusuz fikrini söyleyebilme anlamındadır.

Fikri hür olmayanın, bedenen hür olmasının hiçbir değeri yoktur. Siyasette aslolan doğru olanı yapmak ve onu ölümüne savunmaktır. Beklenti içinde siyaset, kişiyi kısırlaştırır, lidere mahkum hale getirir ki, lideri de layüsellik vehmine sokar. Her şey böylece berbat olur.

Siyasette soluklanmak, aklı kiraya vermemekten geçer. Aklı kullanarak hayırlı işlere imza atmaktan geçer. Korku ve telaş içinde siyaset yapılamaz. Siyaseten değerli olanlar tabanda makes bulur, ancak tiranlaşan liderlerin de iğbirarına maruz kalır.

Fikri hür, vicdanı hür siyaset yapmak belki zordur ama, hakka uygun olanıdır, doğru olanıdır. Aslında tiranlaşmamış liderler, akılcı siyaset yapanların önünü tıkamaz, aksine önünü açar. Çünkü bu kendi siyasetinin başarısına katkı sağlar. Siyasilerimiz bu anlayışa geldiklerinde, lider sultasından kurtulduklarında, ülkenin her yerinde önü açılır. Bunu yapamayan siyasiler belki milletvekili olmaya devam eder, ama ülke çok şey kaybetmiş olur. Onun için Milli Görüş sırası geldikçe kadrolarında gerekli değişiklikleri yapmakta, diğer siyasi partilere örnek olmaktadır.
Hemen belirtelim ki, disiplinsiz siyasetten de hayır gelmez. Görev şuuru içinde ve uyum içinde olmak ayrı şey, fikrini siyasi baskı olmaksızın ifade etmek ayrı şeydir. Siyasetçiye yakışan da budur.


İsmail Müftüoğlu