Karga "irtica" sembolü, peki ya papağan? (Kara Mizah)

Atatürk'ün çocukken kovaladığı kargaların çeşitli filmler vasıtasıyla 120 yıl sonra tekrar gündeme gelmesi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bunlardan en önemlisi kargaların neyi temsil ettiğiydi? Bu konuda ağır basan eğilim, gündemdeki kara kuşların kara çarşafı, irticayı ve Osmanlı'yı sembolize ettiği yönündeydi.


Peki ya papağan? Öğrendiği bir kelimeyi sürekli tekrarlayarak insanları bıktıran bu "ezberci" kuş türü hangi ideolojiyi temsil ediyordu? "Papağan" benzetmesi hangi kesime daha çok yakışırdı?

Rıfat Yörük, "kara kargalar"dan yola çıkarak bir "kara mizah" denemesi yapmaya ve insanları "kara kara düşündürmeye" çalışıyor. Bakalım karganın "gak" dediği yer neresiymiş? Bakalım tilki karganın peynirini nasıl yemiş?

KARGANIN "GAK" DEDİĞİ YER

Atatürk'ün çocukken kovaladığı kargaların çeşitli filmler vasıtasıyla 120 yıl sonra tekrar gündeme gelmesi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bunlardan en önemlisi kargaların neyi temsil ettiğiydi? Bu konuda ağır basan eğilim, gündemdeki kara kuşların kara çarşafı, irticayı ve Osmanlı'yı sembolize ettiği yönündeydi.

Muziplikleri, uzun ömürleri ve dayanışmaya verdikleri önemle tanınan bu ilginç hayvanlar yani kargalar irticayla özdeşleştirilirken, cumhuriyetin kuruluşundan beri inançlı insanların "irtica, mürteci, gerici, yobaz, şeriatçı, karşı devrimci" yaftalarıyla damgalanmaya çalışılması, Kemalistleri sembolize edebilecek kuşun da olsa olsa bir "papağan" olabileceğini akla getiriyordu.

Zira ağızlara sakız olan bu "seküler" sloganlar her fırsatta dindar insanları lekelemek için "papağan gibi" tekrarlanıyordu. Laikçi-Kemalistlerin bu klişeleşmiş halleri, bu ezbercilikleri, bu kolaycılıkları, bu slogancılıkları "Ayının 40 türküsü var, hepsi de ahlat (yabani armut) üstüne" atasözünü çağrıştırıyordu.

MEYDANI PAPAĞANLARA BIRAKMAYALIM

SON SÖZ: "Kargaları kovalım" derken meydanı sadece papağanlara bırakmayalım. Ülkeyi tek kuş türüne mahkum hale getirmeyelim. Kargasıyla, serçesiyle, şahiniyle bülbülüyle her kuş türünün ülkemizin ayrı bir güzelliği ve zenginliği olduğunu unutmayalım. Ülkemizde yaşamayan ancak ithal edilerek satılan ve evlerde beslenen papağanların bile bu tabloya çeşni kattığını unutmayalım. Allah'ın yarattığı tüm kuşları sevelim. Hepsinin de ayrı bir görevi olduğunu unutmayalım. Ömrümüzü sadece karga kovalamakla, enerjimizi de boşa kürek çekmekle heder etmeyelim.