Zaman gerçekten var mıdır?Yoksa onu ihtiyaçtan dolayı insan mı bulmuştur?

Albert Einstein'in tarifi

Zaman:İçinde olduğumuz 3 mekan ve 1 zaman boyutlu uzay-zamanın soyut olan boyutudur

1.BOYUT(BOY)

2.BOYUT(EN)

3.BOYUT(DERİNLİK)

4.BOYUT(ZAMAN)

Her 3 boyutta zaman gibi ölçüdür ve hepsini insan bulmuştur.Takvim ,saat vBulletin şeyleride Babil,Mısır ve Sümerler düşünmüştür.Ondan sonra da insanlar buna göre hareket etmişlerdir.Yani zaman insan için gereklidir.Zaten takvim de Mısırlıların Nil nehrinin taşma zamanını bilme ihtiyaçlarından doğmuştur.
Belki de zaman diye bir şey yoktur.Gece ve gündüze bakarak ve ona nispetle bunu insan bulmuştur