*İstatistik Enstitüsünde, cam kenarında oturan memurun aylık raporu:*


* *


*Caddeden muhtelif kıyâfetlerde bir çok insan geçiyor. *


* *


*Bir aylık sürede toplam13.242 kişi geçti. *


* *


*(09: - 17:00 arası) Bunlardan 3.121′i aşırı şişman, 5.120’si az şişman,
2.001′i *


*normal, 3000′i zayıftı. *


* *


*Şişmanlar en çok Cumâ günleri (3.100), zayıflarsa Salı günleri (1.935)
geçtiler. *


* *


*Zayıfların 2.304′ü kırmızı kravat takarken, normallerin 1.800′ü kıravat
takmıyorlardı. *


* *


*Her bir kırımızı kıravatlı zayıfa karşılık, 2 gözlüklü şişman geçti. *


* *


*Gözlüklüler toplam 8.139 kişi idiler. *


* *


*Gözlüklülerin aşırı şişman olanlarının neredeyse hepsi (1.056) gri gömlek
giyiyorlardı. *


* *


*toplamda gri gömlek giyenlerin yarısı (2.146) mâvi kazak giyerken, dörtte
biri (1.073) ise sakallıydı. *


* *


*bütün sakallılar uzun saçlıların iki katı kadarlardı. *


* *


*Sakallıların 1200′ü geçerken lokantanın camından içeri baktılar. *


* *


*Uzun saçlılarınsa 800′ünün kulağında volkmen vardı. *


* *


*Volkmen dinleyenlerin arasında hiç şişman sakallıya rastlanmadı. *


* *


*Şişman sakallıların çoğu (3.142) yanlarında bir zayıf gölüklü ile konuşarak
geçtiler. *


* *


*Konuşmayanlarsa sâdece 3.121 kişi idi. Genelde hiçbir şey söylemeden
geçenler*


*toplam 5.129 kişi idi. *


* *


*Konuşanların gözlüklülerinin altıda birinin gözlüğü güneş gözlüğü iken,
dörtte üçü sakız çiğniyorlardı. *


* *


*Toplamda sakız çiğneyenlerin yarısı (3.060), çiğnedikleri sakızı köşedeki
bakkaldan alırken, kalanın dörtte biri (765) süpermarketten kola aldı. *


* *


*Kola içenler toplamda 4.121 kişilerdi. *


* *


*Ve bunların 2.043′ü zayıf bıyıklılardan oluşuyordu. *


* *


*Kola içenlerin zayıf olup da bıyıklı olmayanlarının 136’sı kola kutusunu
yere attılar. *


* *


*Aşırı şişmanların gri gömleklilerinin gözlüklü olmayanlarının hepsi de
yerdeki kola kutularına tekme attılar. *


* *


*tekme atılan kola kutularının 896’sı mazgaldan içeri düşerken, 1.372’si
araba lâstiği altında can verdi. *