oldu her yabancı dil bilmeyen kıroysa bende gıroyum