Bu da herkesin bilmesi gereken askerlik yemini

Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim.

Nöbet dörtlüğü

Nöbet tutan arkadaş;

Beklediğin; ne araçtır, ne topraktır, ne taştır,
Beklediğin; kardeşindir, evladındır, yuvandır,
Beklediğin; tarihindir, namusundur, anandır,
Beklediğin manadır, özünde vatandır.