Şu yeryüzünde babalar ne acıklı bir durumdadır.
Siz istediğiniz kadar erkeklerin üstünlüğünden söz edin, hatta Türkiye için erkek egemen bir toplum deyin kadınların ezilip horlandığından yakının... asıl horlanan, dışlanan, haksızlığa uğratılan babalardır. Türk toplumu, sanılanın ve iddia edilenin aksine tam ana egemen bir toplumdur. Mevhum güçlerine ve iktidarlarına rağmen, babalar dehşetli bir ezilmişlik ve yalnızlık içindedir. Güç ve iktidarsa bütünüyle anaların ve çocukların elindedir.Bu fikrime delil istiyorsanız, sokakları, parkları, cami avlularını, kahvehaneleri, birahane ve meyhaneleri hatta hastane ve hapishaneleri dolduran binlerce, on binlerce bedbaht erkeğe kulak vermeniz kafidir.

Babalar yeryüzünde dehşetli bir haksızlığa uğramıştır... En basitinden, edebiyat müthiş bir baba düşmanıdır. Bütün dünya edebiyatı kadınlar üstüne tesis edilmiştir . Her şeyden; ama her şeyden; cırcır böceğinden,tozdan, zerreden, ağaçtan, taştan, ısırgan otundan, zakkumdan, asitten, fosfordan söz ederde edebiyat babaların adını bile anmaz. Baba isminin geçtiği, birkaç roman, babalarla çocukların çatışmasından, babaları zavallı durumlara düşmesinden öte ne anlatır? Kadın güzelliği, kadının bin bir hali, ana yüreği, ana şefkati, ana sevgisi yüzyıllar boyunca işlenmiştir edebiyatta. Denizler dolusu mürekkep sarf olunmuştur kadınlar üzerine yazılanlara... bir baba şiiri okudunuz mu siz hiç? Oysa her şairin bir ANNE şiiri vardır. sözün kısası edebiyat babaları dışlamıştır.Bütün şiirler, şarkılar, deyimler ANA üstünedir...

Edebiyatta böyledir de hayatta farklı mıdır?

Bir kere bütün saadetlerin beşiği olan evde babanın hiç mi hiç söz hakkı yoktur. Evin bütün dekorasyonu, tefrişi, eşyası kadının zevkine göre şekillenir. Mutfaktan salona banyodan oturma odasına her santimetre karede kadının zevki ve iradesi sezilir. Erkeğin bu düzeni değiştirmeye, mevcut düzene yeni bir şey eklemeye , hatta bir eşyanın yerini değiştirmeye asla hakkı yoktur. Bu konuda çocuklara bile verilen ruhsat babadan esirgenir. Zavallı baba sözde evin direği erkeği, gücü iktidarıdır; ama bütün silahları elinden alınmış bir komutan gibi acizlik içinde dolanır durur evinde evdeki durumu bir yabancıdan farksızdır. Aslında o yalnızdır ve kocaman bir bedbahttır.

Kaza ile bir eşyayı kıracak olsa bir biblonun,bir porselenin yerini değiştirse; giysilerinden ,özel eşyalarından birini olmadık bir yere koysa kıyamet kopar evde. Başına gelmedik kalmaz evde.Bu ne biçim bir iktidardır? Onun evdeki yegane ve en büyük özgürlüğü ayaklarını uzatıp televizyon seyretmek olmalıdır. Bir yaştan sonra bu bile çok görülür kendisine. Gitsin diye gözünün içine bakılır durulur, ev dar edilir adama kahvehaneler birahaneler, meyhaneler gece gündüz boşuna mı tıklım tıklım sanıyorsunuz siz?

Ah babalar! Onların sevme sevdiklerini belli etme ve sevinçten yahut üzüntüden ağlama hakları bile yoktur. Bir kere çocuklarla babalar arasında , anneyle olduğu gibi bir dostluk kurulamaz. Onlarınki olsa olsa saygıya dayalı bir ilişkidir. Anneler,çocuklarının bütün sevgisini kendilerine yöneltme konusunda hasistirler. Babalar sevemez mi? Yüreklerinde dağ gibi sevgi vardır onların. Bastırılmıştır, bir türlü açığa vuramazlar bunu. Severse içlerinden sever onları... oğulları askere giderken,kızları gelin olup uçarken içlerinden geldiği gibi ağlayamazlar . İçlerine bastırırlar duygularını gözyaşlarını içlerine akıtırlar. Baba sıfatını taşıma karşılığında bütün duygusal özgürlüklerinden mahrum kılınmıştır babalar . Bir gün bir torunları olunca kısmi bir özgürlük kazanacaklardır. Dedelerin torunlarına bunca düşkün olmaları nedendir sanıyorsunuz? Çocuklarına vermedikleri sevgiyi , şefkati ; onların gidişlerinde yüreklerinde bastırdıkları hicranı ; artık taşınmaz olan o duygular yumağını çözüverirler torunlarının başında onlarla çocuk olurlar. Bir adamın torunuyla gülüp oynaşmasında ne acılar, ne susturulmuş sevgiler, ne söylenememiş sözler dile gelir kim bilir?...

Kim ne derse desin babalar en az anneler kadar duygusal, onlar kadar içlidir... kaderin paylarına düşürdüğü baba sıfatı onları külfeti çok; saadeti ,zevki ve özgürlüğü sınırlı bir yükün altına itmiştir.bütün çalışmasına ıstıraplarına rağmen sınırlıdır. Onun buldukları baba ,bir ebedi mazlumudur bir koltuğun , bir süs eşyasının yerini değiştirme salahiyeti olmayan , bir sehpa örtüsünü , yapma çiçeği beğenmediğini söyleme hakkı olmayan babalar evin reisi olmuş ne ifade eder.

Şu fani dünyada her şey ve hayat ,kadının etrafında dönmektedir erkeklere, hele babalara düşen, yalnızca kadınların ve çocukların hizmetkarlığıdır. Bütün bütün insafınız kurumamışsa BABALAR SAHİP ÇIKINIZ önce kendi babanızı anlamaya çalışınız. Onun mahcubiyetini mağduriyetin,mecburiyetini düşününüz.

Babanızın yüreğinin nasıl dağlanmış olduğunu , içinde okyanus gibi bir sevginin kabardığını görmek istiyorsanız onun gözlerine , birde siyah beyaz eski fotoğraflarına bakınız bulabilirseniz eski bir mektubunu tekrar tekrar okuyunuz. Onlar size çok şey söyleyecektir.< alıntı >