Umarim boyle bir felaket bizi degil hic bir ulkeyi bulmaz.

****************

"11 A?ustos 1999' daki güne? tutulmasının en net ,izlendi?i ülke 'Türkiye' ! , 11 Ağustos 1999'da gerçekleşen güneş tutulmasının en net izlendi?i ve hatta 'bu harika do?a olayını izlemek için Türkiye'ye gelin!" kampanyalarının açılıp, 'yakla?an yıkım'ın adeta "?ölen" havasında kutlandı?ı bu ülkede, 6 gün önceki '?en-?akrak kutlamaların yerini, 6 gün sonra yani 17 A?ustos'ta 'feryeatlar' aldı!

Aynı olay Pakistan ve Hindistan'da da ya?andı. 3 Ekim'deki güne? tutulmasının 'en net' izlendi?i co?rafya, yine 5 gün sonra deprem'le sarsıldı! Hem de onbinlerce ölüme yol açan bir depremle! bilimsel veriler ortada; 1973-2002 arasındaki son 29 yılda meydana gelen güne? tutulmaları incelenmi? ve görülmü? ki, 66 güne? tutulmasının ardından 30 büyük deprem olmu?! Oran yüzde 45...

Deprem konusunda imza attı?ı önemli çalı?malarla tanınan Hawaii Jeofizik Enstitüsü uzmanı Dr. Gerard Freyer diyor ki; Güne? tutulması, fayları harekete geçirerek, deprem olu?umunu tetikliyor!

Freyer'a göre; güne? tutulmalarında, atmosferde elektromanyetik enerji dalgalanmaları meydana geliyor... Enerji birikimine Ay'ın çekim gücü dolayısıyla, tektonik tabakalar ve fay hatları üzerinde gerilim eklendi?inde, deprem tetikleniyor!

29 Mart 2006 da tam güneş tutulmasıyaşanacak ve tutulma en net şekilde Türkiye'den izlenecek.

Üstelik 11 Ağustos 1999 daki tutulmadan daha uzun sürecek. Ardından bir deprem olur mu olmaz mı orasını elbette Allah bilir.. Çünkü kainat sistemini dizayn eden ve onu yöneten O. O ne dilerse olacak olan da o'dur. Fakat yüzde 45'lik bir ihtimal de olsa ortada geliyorum diyen bir felaket var.

inşallah Nisan'ın ilk günlerinde bir felaket haberlerinden bahsetmeyiz