Herhangi bir tatil molasında en azından bir kitap bitirmeyi âdet edinmişimdir. Dokuz günlük bayram tatili, bu âdeti yerine getirmem için oldukça iyi bir fırsattı ve Gustave Flaubert’in Madam(Madame) Bovary’sini çantama koyup tatile çıktım.

Misafir edildiğim yerde, evin delikanlısı gördüğü kitabı şöyle bir evirip çevirdi. Hafif bir tebessümle, “Bunu okuyup da ne olacak? Yabancı yazarların kitaplarının ne gibi yararı olabilir Allah aşkına? Faydası olmayan bir kitabı niçin okuyorsun?” gibisinden laflayarak burun kıvırdı.

Doğrusu, kitap ve kitap okuma konusunda bu tarz tepkilere alışığımdır. Ancak bu seferki bana ilginç geldi. Çünkü delikanlı kitaba karşı değil, kitabın milliyetine karşı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ve bu tip, bana Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Yaşadığım Gibi” adlı kitabındaki “Kitap Korkusu” yazısında geçen Abdülhakim Bey tipini çağrıştırdı. Hani Tanpınar’ın iyi bir dostluk kurduğu ve dostluklarını pekiştirmek adına İngilizce yazılmış bir Shakespeare hediye etmek istediği; ancak “Batı kitaplarından öğrenecek hiçbir şeyim yok” diyerek, söz konusu kitabı geri çeviren mektep hocası Abdülhakim Bey var ya, işte o.

Aslında bu tepki beni biraz düşündürmedi değil? Sahi biz ne diye okuyoruz “Batı Klasikleri” diye adlandırılan romanları? Dostoyevski, Balzac, Gustave Flaubert, Tolstoy, Gogol, Victor Hugo, Jack London, Cervanstes, Maupassant, Stendhal, Goethe ve daha nicelerinin eserleri nasıl okumalıyız ki faydalı olsun? Okuyan ve okumayı seven birinin düşünce dünyası için, söz konusu yazarları okumak ne gibi bir anlam ifade eder?

Bu tarz sorular, o zaman olduğu gibi, şimdi de zihnimi kurcalamaktan geri durmuyor. Ancak söz gelimi, Madam Bovary’i okurken, karşılaştığım edebî cümlelerin söz hazinemi gittikçe zenginleştirdiğini hissettikçe zihnimin bulanıklığı giderek yok oluyor. Sahi, bir dönem ABD Başkanı Bill Clinton’un danışmalığını yapan Stephen R. Covey “Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı” adlı kitabında daha berrak, daha zengin düşünmek, konuşmak ve anla(ş)mak için alanında özgün olan edebî eserlerin okunması gerektiğini, “Dimağı düzenli olarak eğitmek ve geliştirmek bakımından büyük edebiyat yapıtlarını okuma alışkanlığından daha iyi bir yol yoktur… Bu sayede dünyadaki gelmiş geçmiş ve hâlen yaşayan en üztün beyinlerin içine girebilirsiniz… Büyük yapıtlar, klasikler, özyaşam öyküleri kültürel bilincimizi artıran diğer yapıtlar ve çeşitli alanlardaki yazılar paradigmalarımızı geliştirir ve zihnimizdeki baltayı biler… s.317)” gibi düşüncelerle salık vermiyor muydu?

Bununla birlikte, “Klasik bir eserde bir milletin bütün dehasının potansiyel olarak var olduğunu ve açıkça değilse bile, klasik bir eserin dilinde bu dehanın bütünüyle ifade bulması gerektiğini söyleyebiliriz… Klasik bir eser, yazıldığı dili konuşan bir milletin karakterini belirleyen bütün duygu tonlarını, bir sanat eserini sınırlayan bütünlük içinde, en zengin bir ölçüde ifade edebilen eserdir. Klasik bir eser, böyle zengin bir muhtevayı hem en iyi şekilde temsil eden, hem de ait olduğu toplumun bütün sosyal sınıflarını oluşturan fertlere her şart altında hitap edebilen bir eserdir. Eğer edebî bir eser, yazıldığı dilde ifade ettiği bu muhteva zenginliğinin ötesinde, yabancı edebiyatlar için de bu ölçüde bir anlam ve önem ifade ediyorsa, ona evrensel bir klasik de diyebiliriz(s.183,184).” demiyor mu T.S. Eliot?

Bu düşünceler, okuduğum eserde geçen 19. yüzyıl Fransız hayatını, toplumsal değer ve yargılarını, ahlak ölçülerindeki riyakârlığı daha net görmeme ve farklı hayatlara dair ayrıntıları biraz daha fark etmeme yardımcı oluyor. Mesela roman kahramanı Emma’nın (Madam Bovary) yaptığı yanlışlıklar, tevekkülsüzlüğü, dürüst olmayışı, müsrifliği kaderine teslim olmayışı, küçük mutlulukları elinin tersiyle itişinin kendisi ve dahi sevdiklerini nasıl bir hazin sona sürüklediğini görünce kadere teslimiyetin ne denli önemli olduğu ile ilgili çıkarımlarda bulunabiliyorum. Peki; ama bütün bunlar gerçek hayatta bana ne katabilir? Bu çerçevede şöyle denebilir: “Herhangi bir konudaki tepkileri anlaşılmayan; nerede ne yapacağı belli olmayan insan, ebedî bir meçhuldür. Hayatta başarılı olmak için daha çok insan hakkında bilgi sahibi olmamız iyi olacaktır. Bir gün ‘Karamazof Kardeşler’den biriyle karşılaşmayacağımızı kim iddia edebilir? Hayatta tecrübeden daha lezzetli ve faydalı hangi azık olabilir? İşte roman, bu tecrübelerin kaynağıdır. ‘Yeraltından Notlar’ı okuyanlar onun sokaklarımızda dolaşan kahramanını kolayca tespit edebilirler. ‘Madam Bovary’yi tanımak için birçok fedakârlıklara katlanmamız ve talihli olmamız gerekirdi. Oysa Flaubert onu bizlere ne güzel anlatmış(Mehmed Niyazi, Zaman Gazetesi, 08.09.08).”

Gerçekten de, Mehmed Niyazi’nin dediği gibi, klasik diye nitelenen eserlerin ortalama eserlerden farkı budur: İnsan nerde ve ne zaman okursa okusun, kendisi ve çevresiyle ilgili bir parça bulabilmekte. Çünkü herkese hitap edecek bir üslup dâhilinde salt kişiden ziyade, hemen her zaman ve mekânda kişinin başına gelebilecek olaylara değinilir. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı eseri mesela. İnsan ızdırabının derinliği ve vicdan azabının dayanılmaz sızısı karşısında dine sığınmanın ve dahi arınmanın gerekliliğinin satır satır anlatıldığı eser, artık tek bir milletin malı değil, insanlığın malı olmuştur. Romanın kahramanı Raskolnikov, hemen her an karşımıza çıkabilecek bir karakterdir sanki. Romanda anlatılan dönem Rusya’sının düşünce dünyası hakkında bilgi edinmek de cabasıdır işin.

Balzac’ın Goriot Babası da bir baba ve kızları arasında geçen ve ilişkisi tam oturmamış hayatı bize anlatmaz mı? Nankörlüğün simgesi evlatlar ve aşırı fedâkârlığın simgesi bir babanın anlatıldığı romanın sonunda, ölüm döşeğinde yalnız kalan ve ailesi dağılan Goriot Baba’nın, “Ben yaptım. Ben suçluyum. Şayet her isteklerini yerine getirmeseydim, bugün beni daha çok sayarlardı ve bir arada olurduk” biçimindeki sözlerinden hareketle, “evlatlarının zararına da olsa, her isteklerini kayıtsız şartsız yerine getiren bir baba, ailesini felakete sürükler” düşüncesini bizde uyandırmaz mı? Sahi, Goriot Baba romanının serencamından hayata dair çıkarılabilecek bazı dersler yok mudur?

Peki ya Victor Hugo’nun Sefilleri… Suçlu Jan Valjan’ı(Jean Valjean) bir gecede karşılıksız yaptığı iyiliklerle değiştirmeyi başaran rahip benzeri insanlar yok mu aramızda? Suça meyilli olmasına rağmen, rahiple karşılaştıktan sonra hayatını iyilik yapmaya adayan nice Jan Valjanlar yok mu günümüzde? Yahut kötü olduğumuzu var sayarsak, Jan Valjan’ın serüveninden çıkaracağımız dersler yok mudur? Veyahut Sefiller’de anlatılan Komiser Javer(Javert) tipi his ve düşünce yoksunu/yoksulu, salt kanun adamı kişilikler yok mu aramızda? Bundan da öte; anlatılan Fransa’nın içler acısı insanlıktan çıkmış hâlini okurken, 19. yüzyıl Fransa’sı başta olmak üzere, Avrupa’nın genel ahvali üzerinde bir bilgi sahibi olmuyor muyuz?

Aynı şekilde Jack London’un Martin Eden’ini okuyan birisi yazı ve yazar dünyasının nasıl bir şey olduğu ile ilgili geçmişle şimdi arasında bir karşılaştırma yapamaz mı? Tek amacı tanınmış bir yazar olmak ve sevdiğiyle evlenmek olan; ama başka da hiçbir gâye gütmeyen Martin Eden’in hazin sonu ibretlik değil midir? Çok kaliteli yazılar yazmasına rağmen, tanıdık eş dost olmadığı için açlık ve sefalete düçar olan nice yazar yok mudur günümüzde? Martin Eden’de olduğu gibi, bir şans eseri yazısının beğenilmesi ve hatırı sayılır bir mecmuada yayınlanmasıyla üne kavuşan; ama başkaca bir emeli olmadığı için onunla da mutlu olmayan kişilikler yok mudur şimdilerde?

Evet, nasıl ki Gustave Flaubert’e, “Madam Bovary’i nasıl keşfettiniz?” diye sorduklarında, “Madam Bovary benim” cevabını almışlarsa, “Martin Eden, Jan Valjan, Goriot Baba, Raskolnikov benim” diyebilecek pekâlâ insan bulunabilir günümüzde. Dahası, hangimiz Cervantes’in Don Kişot’unda anlatılan geçmişe körü körüne bağlılığın ve dahi hayal dünyasında gezinmenin doğurduğu sonuçların günümüzdeki yansımalarını apaçık görmez? Çağın gereklerine uymamanın bedelini en sonunda hayatıyla ödemiyor mu Don Kişot? Peki 16 ve 17. yüzyıldaki İspanya ve buna paralel olarak Avrupa panoramasını veren Don Kişot’ta, anlatılan olaylar çevresinde geliştirilen düşünceler günümüzde aksini bulmuyor mu? Elbette buluyor. Sahi, öyle olmasa “Don Kişotluk yapma” gibi bir deyim girer miydi söz hazinemize?

Amacımız, sırasıyla roman tahlili yapmak değil; söz konusu romanlar ışığında, insanlığa mâl olmuş edebî eserlerin, duygu ve düşünce dünyamızı zenginleştirdiğini belirtmektir. Ancak bir şartla: Ne olduğumuzu bilmek… Bu da “Doğu Klasikleri” diye nitelenen ve milli kültür ve medeniyetimizin mahsulü olan eserleri okumakla mümkün olur. “Önce milli eserleri oku, sonra Batı klasiklerini okursun” düşüncesiyle değil, paralel okuma düşüncesiyle gerçekleştirilmeli okuma etkinliği. Böylece karşılaştırma yapma imkânı doğar ve içinde doğup büyüdüğümüz kültür ve medeniyetimiz ile karşılaştığımız başka medeniyetler hakkında sağlam değerlendirme imkânına sahip oluruz.

Batı klasiklerini okurken, dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var şüphesiz. Bunlardan birisi de özentiden kaçınarak tanımak, keşfetmek ve kendine mâl etmek için okumaktır. Bu bağlamda, “İnsanın amacı cedlerinin fetihlerini sağlamlaştırmak; ama dünyaya damgasını vurmak için bu mirası(geçmişi) tecrübeye dayanan kişisel unsurlarla mezcederek yeni birleşimlere gitmesi ve zenginleştirmesi de şart… Kapalı bir çevrede gelişen bir ülkenin edebiyatı ister istemez sınırlıdır. Elbette ki mahalli(millî) hususiyetlerini korumalı bu edebiyat; dünyadan akımlarla zenginleşmesi de şart. Miguel Unamuno’ya, ‘İspanya’yı Avrupalılaştırmalı mı, Afrikalılaştırmalı mı?’ diye sormuşlar. Verdiği cevap: Avrupa’yı İspanyollaştırmalı(Meriç: s. 42)” şeklinde düşünmek, yerinde olacaktır. Deyim yerindeyse, Batı klasiklerini okurken, bir pergel gibi olmalıyız. “Bütün kitaplar tek bir Kitabın daha iyi anlaşılması için okunur” düsturuyla hareket ederek, duygu ve düşünce dünyamızın bir ayağını millî kültür ve medeniyet okumaları üzerinde sabitlemeli, diğer ayağıyla da hayatımızı zenginleştirmek ve başka hayatlara anlam katmak adına daireler çizebilmeliyiz.

Okuduğumuz her klasik eserin; üslubu, konusu ve mesajının derinliğiyle geçmişten günümüze farklı bir pencere açtığını unutmadan, bize başkalarını yahut bizi başkalarına bütün çıplaklığıyla anlattığını unutmamalıyız. Evet, evrensel değerlerin değişmezliği ve insanoğlunun dramının benzerliği dolayısıyla klasikler okunmalı. En azından geçmişten bugüne insanlığın gelişimini, dünya şehrinin sokaklarında kaybolmadan kuşbakışı bir nazarla görüp değerlendirmek için…

Sahi, “Gece lamba yanıp rüzgâr camları sarsarken, bir kitap alıp ateş başına oturmaktan daha güzel bir şey var mıdır?... Saatler geçer. Görür gibi olduğunuz bir ülkede, kımıldamadan dolaşırsınız, düşünceniz düşlerle sarmaş dolaş olur, peşinde koşar durur. Roman kahramanlarına karışırsınız; onların elbiseleri içinde kendiniz varsınızdır sanki…

Bazen bir kitapta, bir zamanlar kafanızdan geçmiş, belirsiz bir düşünceye, uzaktan gelen en ince duygunuzun ortaya serilişi gibi olan, kararmış bir benzetmeye rastladığınız oldu mu hiç?(Madam Bovary: Kum Saati Yay. s.89)” düşüncelerine kulak verip düşüncenin boyutlarında biraz gezinmekle ne kaybederiz delikanlı dostum?Kaynaklar:

1. Stephen R. Covey, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, Varlık Yay., İst. 2001

2.T.S . Eliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ank., 1983 Çev: Doç. Dr. Sevim Kantarcıoğlu)

3. Cemil Meriç, Kırk Ambar(Cilt 1), İletişim Yayınları, İst. 1998