2u60kko - Ailenin Temel Taşı AnnedirÂilenin temel taşı annedir.
Annelik pek mühim bir vazifedir. Anne bilgili, kültürlü, şuurlu olacak ki, ondan meydana gelen nesil de sağlam olsun.
Tarihe şöyle bir göz attığımız zaman anlarız ki, toplumu âbât eden de kadındır, berbat eden, anarşiye çeviren de… Bu yüzden kızlarımızın eğitim ve öğretimi çok önemlidir.
Milleti ve devleti yüceltecek olan annelerin yetişmesi için yapılan masraf ve harcanan emekler muhakkak yerini bulacak, istikbalin Nene Hatunları, Hala Sultanları bu müesseselerden yetişecektir.
Anne deyince, ilk akla gelen şefkat ve merhamettir.
Anne şefkati görmeyen gençlerin istikbalde toplum için büyük problem teşkil ettikleri herkesçe malumdur.
Eğitim ve öğretimini karşılıklı sevgi ve saygı ile tamamlayan hanım kardeşlerimze şefkat ve merhamet duyguları zirveleşir. Onların kuracakları aile yuvasında da ancak huzur ve saadet olur.
Bu açıdan annenin yetişme ortamı çok önemlidir.
Anne, eşine saygı ve hürmette kusur etmeyecek, iffetini koruyacak,
evladını yetiştirecek ve ev işlerini şevkle yapacaktır. Bu hizmetlerini yaparken hiç yüksünmeyecektir.

Şair:
”Cemiyet bir uzviyetse
Ailedir hüceyresi
Gönül tatlı bir cennetse
Eve bakar penceresi”