1941 yılında bu günkü Makedonya (o zamanlar Yugoslavya Krallığı)topraklarında, "Türklerin milli varlıklarını, manevi değerlerini, örf, adet ve geleneklerini korumak ve yaşatmak amacıyla" bir grup idealist Türk genci tarafından kurulmuş bir teşkilattır.27 Şubat 1948 yılında teşkilatın 4 neferinin Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer kurşuna dizilerek idam edilmesi ve diğer üyelerin çeşitli sürgün ve hapis cezalarına çarptırılmalarıyla ve üyelerin çoğunun işkence görmesiyle teşkilatın varlığı sona ermiştir.

Teşkilatın Oluşması


Balkan Savaşları'ndan sonra bu günkü Makedonya Cumhuriyeti toprakları Yugoslavya Krallığı'na bağlanmıştı.Osmanlı Devleti'nin çekilmesiyle bu topraklarda yaşayan Türk ve Müslüman halk çeşitli baskılara maruz kalmaktaydılar.Hristiyan ve milliyetçi Sırp,Hırvat teşkilatlar tarafından etnik temizlemeye maruz kalmaktaydılar.Bu sebeplerden dolayı bölgede Sırplar,Hırvatlar gibi Müslüman teşkilatlanmalar oluşmuştu.Bölgede kurulmuş teşkilatların bazıları :

Arnavutlar

Balistler : Müslüman haklarını korumak için kurulmuştur. Nasyonal Demokratik Şikiptar : adlı örgüt ise milliyetçi-komünist taraftarı Arnavut'ların

Sırplar

Drajistler : Kral yandaşçısı aşırı milliyetçi Sırplar tarafından kurulmuştur. Mihaylovistler : Kral yanlısı İngilizlerin desteklediği bir diğer teşkilat.

Hırvat ve Sırp Komunistler tarafından Komunist Tito'cular'da Sovyetler tarafından desteklenmiştir.

Makedon ve Bulgarlar

VMRO : Makedonya'yı Bulgaristan'a bağlamak isteyen aşırı milliyetçi teşkilat.

Hırvatlar

Ustasa : II. Dünya Savaşı yıllarında Nazi yanlısı aşırı milliyetçi faşist teşkilat.

Boşnaklar

Genç Müslümanlar : Aliya İzzetbegoviç 'in de içinde bulunduğu teşkilat.

Ayrıca Prizren'deki Türkler tarafından Genç Türkler teşkilatı bölgede kurulmuş teşkilatlardandır.

Teşkilatın çekirdeği ilk kez 1937 yılında Şuayip Aziz ve arkadaşları tarafından Kemal Rasim Günsever’in evinde yapılan toplantılarda atılmıştır.Fakat teşkilatın asıl kuruluşu Nazi işgali sırasında,Nazilerin Sovyetlere saldırmak üzere Yugoslavya'nın denetimini Faşist Bulgaristan'a bırakmasıyla Türklere ve Müslümanlara yönelik oluşan baskılar sonucu 1941 yılında olmuştur.Bilindiği kadarıyla Şuayb Aziz, Şerafeddin Ferid, Nazmi Ömer, Muzaffer Ahmed, Fet*tah Süleymanpasiç ve Mehmed Dalip adlı Türk genç*leri kurucu üyelerdi.

Teşkilatın kuruluşu ile ilgili bir anektot : Bulgarlar Üsküp’ü işgal ettikleri dönemde ekmek, kömür vs. ihtiyaç maddeleri hep kuponla dağıtılmaktaydı. Bulgar subayı sıradaki Türk’e, “Çingene aradan çekil” diye bağırıp aşağıla*mak*taydı. Bunun üzerine Türk, “Beyefendi ben çingene değil bu topraklarda 400 yıldır yaşayan bir Türk evladıyım” de*mesi üzerine Bulgar subayı “daha kötü ya! Siz onlardan daha aşağılıksınız” diye cevap vermişti. İşte bu acı olay Türklerin, kendi haklarını korumak için teşkilat*lanma*ya gitmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermişti.

2.Dünya Savaşı sırasında Türkiye'den Yardım İsteme Meselesi


Savaşın son yıllarında Müttefikler tarafın*dan Türklerin Almanya’ya karşı savaşa sokulma ihti*mali bulunduğu yıllarda Almanya 12 adaları Türklere teklif etmişti. Ayrıca bir göstermelik savaş neticesinde Batı Trakya ve Makedonya toprakları da Türkiye’nin eline geçebilirdi. Böylece Almanya’nın Balkanlar’da kendisine karşı ciddi bir cephe açılmasını engelleme düşüncesinde olduğuna dair fikirler Alman subayları arasında konuşuluyordu.

Ancak bu ihtimaller gerçekleşmemiş ve Türkiye yakalayabileceği bu fırsatı zamanın Cumhurbaşkanı İnönü’nün başarısız politikası yüzünden değerlen*dirememişti. Hatta bu yıllarda İsmet İnönü’nün, ken*disiyle görüşmeye gelen ve Müslüman katliamını dur*durması için yardım isteyen Yugoslavya Türkleri Heyeti’ne de Türkiye’nin hiç bir yardımda bulunamayacağını “Misak-ı Milli dışındaki Türklerle uğraşamayacaklarını” söylemiştir.