Türk Milleti Duyuve gariii!

Cumhuriyet öretmenleri napsın gaççım, sınıfla dolup dolup, taşıp batı, öğrencile de sıkışıp sıkışıp oturyola, gene de öğrenniyo Vatan Millet uğruna hepiciği, canla başla; Avropa Dirliği de caz caz bağırıp batırıyomuş, hop oturup hop galkıyomuş; hani Ruhban mı Rohban mı, nasıl dele bilmem gari işte ölesi okulla açcasığız deye dutturup duruyomuşşş... Yoksaaa, kapılana kilit vurcaklamışşş...

Hastanele otoboz durağına gadar, sırelen insıncıklanan dolup batı, hemi de zabahın dördünde. Böyük gafalıla rahat emme! fakir fukara sokaklada şaşırıp batıla gadaşımmm! Anaa! Heç aklı galmamış Avropa Dirliği nin garim; hastane açı açıvercene dutturmuş da dutturmuş; Limanları açınnnn! Limanları açınnnn! deyip deyip zırleveryo gaççımmm!

Duyduğuz demi, bayramda yüz gişiden fazla canlaaa ölmüş gine kazalada. Ehhh hesabını siz yapın garim, koca senede koca bi şehir yok olu oluveriyo... Eee.. yollamız da pek emniyette değil hani? Bizim oğlan da ehleyetsiz araba sürmemiş mi? Avropa Dirliği bunları da görmeye valla! Aç aç! Ermenistan’a yol aç! Deyo deyo, zaman gaybediyo bi güzel... Mazarlamız şahlanmaz mi garim o zaman?!.

İki buçuk melyondan fazlemiş işi gücu olmayan, bizim akrabaları da sayasak, sayı eyice kabarıveri taaa bizim ilçeye gadaaa. Başka ülkelede de vaaa, va tabii, emme Avropa Dirliği onlara gucak açı açıveriyo, bizden tarafa bakmeyo bakmeyoveriyooo! Haaa, PKK’lıyım deyenlere kapılanı açı açıveryomuş Avropa Dirliği... Yaaa!?. Hani şu yumurtadan cıkıp da gabuğunu beğenmeyenlere. ..


Bunla eyiden eyiye şaşırmışla gaççımmm! Her bişelemizi bunlara mı teslim edi edivecez gariii! Yok canımm! Devlet Babamız ne güne galmış. Ben deyom ki, bu günle de geççek. Sula bulansa da bu Millet uyencek. Gün doğmadan nele nele doğu doğuvecek...

Öle değil mi aslan Emmim, güzel Eminem?