Hz. Ali şöyle demiştir: 'Dünya altı şeyden ibarettir.

1. Yenilen

2. İçilen

3. Giyilen

4. Binilen

5. Nikâh edilen

6. Koklanan

Yenilenlerin en şereflisi bal'dır. Fakat o ise nihayet arının kusmuğudur. İçeceğin en şereflisi su 'dur. Su'dan iyi ve kötü, eşit bir şekilde istifade ederler; yani Allah nezdinde üstün bir değeri olsaydı, kötü olan ondan istifade edemezdi. Giyilenlerin en şereflisi ipektir. O ise bir kurd'un mamulüdür. Bineklerin en şereflisi attır. Oysa onun sırtında insanlar öldürülür. Nikâh edilenlerin en şereflisi kadındır. O ise sidiğin içinde sidik kabıdır. Kadın en güzel âzası süsler, fakat en çirkin âzası istenir. Koklananlarm en şereflisi misktir. O ise kandan ibarettir*.