. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .

öyle bir kamufle olmuşki onu görmek imkansız