Allah (c.c) dünya için darb-ı mesel olarak âdemoğlunun yemeğinin son şeklini örnek vermiş bulunuyor.50 Ubey b. Ka'b, Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Dünya darb-ı mesel olarak ademoğluna beyan edilmiştir. i Ademoğlundan çıkana dikkat et! Her ne kadar onu otlamış ve tuz-lamış ise de ne olduğunu düşün!51

Hasan Basrî şöyle demiştir: 'Onları gördüm. Onu (dünyayı) baharat ve kokularla lezzetli hale getiriyorlar. Sonra gördüğünüz gibi en pis şey olarak dışarı atıyorlar'.

İbn Abbas 'Bir de o insan (yediği) yemeğine baksın!' ayetinin tefsirinde 'Kendisinden çıkan pisliği düşünsün' demiştir.

Bir kişi İbn Ömer'e 'Sana bir sual sormak istiyorum, fakat utanıyorum' dedi. İbn Ömer dedi ki:

- Utanma! Söyle!

- Herhangi birimiz def-i hacet ettiği zaman kalkıp pisliğine bakabilir mi?

- Evet bakmalı, çünkü melek kendisine der ki: 'İşte cimrilik yapıp da

vermediğine bak ne hale gelmiş'.