Hidrojeni bir kıyamet bombasına çeviren nedir?

‘Kıyamet bombası’ biraz abartılı bir deyim. ‘Güçlü bir bomba’ demek belki daha doğru...

Nötron veya protona nükleon da denir. Atom çekirdekleri bildiğimiz gibi, değişik sayılarda nükleonun bir araya gelip, birbirine bağlanmasıyla oluşur. Çekirdekteki proton sayısına, atom numarası (Z), nükleon sayısına da kütle numarası (A) denir. Bir çekirdeğin kütlesi, kendisini oluşturan nükleonların ayrı ayrı kütlelerinin toplamından azdır. Aradaki kütle farkı, çekirdeğin toplam bağ enerjisine dönüşmüştür. (ΔE=Δmc2) Yani kütle farkı ne kadar büyükse, çekirdeğin toplam bağ enerjisi o kadar yüksektir ve çekirdeği tümüyle parçalayıp tekrar nükleonlarına ayırmak için, bu toplam bağ enerjisi kadar enerji harcanması gerekir. Bir çekirdeğin toplam bağ enerjisinin, o çekirdekteki nükleonların sayısına bölümü (E/A), ‘nükleon başına bağ enerjisi’ni verir. Bu miktar, çekirdekten çekirdeğe değişir ve herhangi bir çekirdek için değeri, o çekirdekteki nükleonların birbirine ne denli sıkı bir şekilde bağlanmış olduğunun bir ölçüsünü oluşturur. Aşağıdaki şekilde, bilinen izotoplar için nükleon başına bağ enerjisi, kütle numarasına göre veriliyor.


örneğin U235 izotopu, orta ağırlıkta iki çekirdeğe parçalandığında; nükleon başına bağ enerjileriyle birlikte, parçalanma ürünü olan iki çekirdeğin toplam bağ enerjisinin artması gerekir. Toplam bağ enerjisinin artması kütle azalması anlamına geldiğine göre, aradaki kütle farkı enerji olarak açığa çıkar. Parçalanma olayına ‘fizyon,’ açığa çıkan enerjiye de ‘fizyon verimi’ denir. Fizyon sonucunda ortaya; ‘fizyon ürünü’ denilen orta ağırlıkta iki çekirdekten başka, gama ışınları ve nötrinolar da çıkar. Fizyon enerjisi, fizyon ürünlerinin kinetik enerjisi olarak veya gama ve nötrino enerjileri biçiminde taşınmaktadır. Her bir U235’in parçalanması, 200MeV kadar enerji açığa çıkartır.

Öte yandan, örneğin hidrojen veya döteryum gibi iki küçük çekirdeğin birleşmesi halinde de, nükleon başına bağ enerjisinin arttığı görülüyor. Toplam bağ enerjisi de keza artmış, birleşmeden sonraki kütle, birleşme öncesine göre azalmıştır. Aradaki kütle farkı enerjiye dönüşür ve ‘füzyon verimi’ olarak açığa çıkar. Çekirdeklerin birleşmesi olayına ‘füzyon,’ açığa çıkan enerjiye de ‘füzyon verimi’ denir. Örneğin, hidrojenin ağır izotoplarından döteryumla trityumun füzyonu sonucunda, yaklaşık olarak 17.6MeV enerji açığa çıkar. Füzyon başına fizyona oranla daha az enerji açığa çıkmakla beraber, füzyona giren çekirdekler çok daha küçük ve hafif olduklarından; 1 gram hafif çekirdeğin füzyonu, 1 gram ağır çekirdeğin parçalanmasından çok daha fazla enerji açığa çıkartır. Örneğin 1 gram saf U235’in parçalanması sonucunda; yaklaşık 2.5 ton karbonun yakılmasıyla elde edilen kimyasal enerji kadar fizyon enerjisi açığa çıkarken, 1 gram döteryumun füzyonu, yaklaşık 7.5 ton karbon eşdeğeri füzyon enerjisi açığa çıkartır. Füzyon olayını fizyona göre çok daha güçlü kılan, bu husustur.