NÜFUS ve KALKINMA GÖSTERGELERİ BAKIN NEREDEN NEREYE GELDİK....
Göstergeler 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1. Nüfus ve Demografi
1.1. Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Yıl) Toplam 66,0 66,4 66,7 67,1 67,5 67,8 68,2 68,6 69,0 69,4 70,4 70,6 70,7 70,9 71,1
Erkek 63,8 64,2 64,5 64,9 65,2 65,6 65,9 66,3 66,7 67,1 68,1 68,2 68,4 68,6 68,8
Kadın 68,3 68,7 69,1 69,4 69,8 70,2 70,6 70,9 71,3 71,8 72,8 73,0 73,2 73,4 73,6
1.2. Bebek Ölüm Hızı (‰) Toplam 55,4 52,6 50,0 47,6 45,2 43,0 40,9 38,8 36,5 33,9 28,9 27,8 26,7 25,6 24,6
Erkek 61,2 58,2 55,4 52,7 50,2 47,7 45,4 43,2 40,6 37,7 32,3 31,0 29,8 28,6 27,5
Kadın 49,3 46,8 44,4 42,2 40,0 38,0 36,1 34,3 32,1 29,8 25,4 24,4 23,4 22,4 21,5
1.3. Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (‰) Toplam 65,8 62,3 58,9 55,8 52,8 50,0 47,3 44,8 41,8 38,6 32,7 31,3 30,0 28,6 27,4
Erkek 72,1 68,3 64,8 61,4 58,2 55,1 52,3 49,6 46,4 42,8 36,4 34,8 33,4 31,9 30,6
Kadın 59,2 55,9 52,8 49,9 47,1 44,5 42,1 39,9 37,1 34,2 28,8 27,6 26,4 25,2 24,1
1.4. Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk Sayısı) 3,07 3,00 2,93 2,87 2,81 2,75 2,69 2,63 2,56 2,48 2,27 2,25 2,24 2,22 2,21
1.5. Nüfus Artış Hızı (‰) 19,9 19,5 19,2 18,9 18,5 18,4 18,3 18,0 17,6 16,9 14,1 13,8 13,5 13,2 12,9
1.6. Kentsel Nüfus Oranı (%) 51,32 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 59,25 --- --- --- ---
1.7. Kaba Doğum Hızı (‰) 25,2 24,8 24,4 24,1 23,7 23,6 23,4 23,1 22,6 21,9 20,2 19,9 19,6 19,4 19,1
1.8. Kaba Ölüm Hızı (‰) 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
1.9. İstenen Aile Büyüklüğü (Çocuk Sayısı) --- --- --- 2,4 --- --- --- --- 2,5 --- --- --- --- 2,5 ---
1.10. Kentsel Nüfus Artış Hızı (‰) 43,9 (1985-1990) 32,6 (1990-2000)
2. Nüfus ve Ekonomi
2.1. Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla ($) 2682 2621 2708 3004 2184 2759 2928 3079 3255 2879 2965 2123 2598 3383 4172
2.2. İşsizlik Oranı (%) Toplam 8,0 8,2 8,5 9,0 8,6 7,6 6,6 6,8 6,9 7,7 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3
Erkek 7,8 8,7 8,8 8,8 8,8 7,8 6,9 6,5 6,9 7,7 6,6 8,7 10,7 10,7 10,5
Kadın 8,5 7,1 7,7 9,3 8,1 7,3 6,0 7,8 6,8 7,6 6,3 7,5 9,4 10,1 9,7
2.3. Ortalama Günlük Geliri 1 Doların Altında Olan Nüfusun Oranı (%) --- --- --- --- 2,5 --- --- --- --- --- --- --- 0,20 0,01 ---
2.4. İşgücüne Katılma Oranı (%) Toplam 56,6 57,0 56,0 52,2 54,6 54,1 53,7 52,6 52,8 52,7 49,9 49,8 49,6 48,3 48,7
Erkek 79,7 80,3 79,7 78,1 78,5 77,8 77,3 76,8 76,7 75,8 73,7 72,9 71,6 70,4 72,3
Kadın 34,2 34,1 32,7 26,8 31,3 30,9 30,6 28,8 29,3 30,0 26,6 27,1 27,9 26,6 25,4
2.5. Gini Katsayısı --- --- --- --- 0,49 --- --- --- --- --- --- --- 0,44 0,42 ---
3. Nüfus ve Eğitim
3.1. Yetişkin Okur-Yazarlık Oranı (%) Toplam 78,4 79,9 82,0 85,0 84,4 85,2 85,1 85,3 85,9 86,3 86,4 86,3 87,5 88,3 87,4
Erkek 89,8 91,1 92,2 93,5 93,4 94,0 94,0 93,9 94,4 94,6 94,5 94,5 95,3 95,7 95,3
Kadın 67,4 68,9 72,0 76,7 75,6 76,6 76,3 76,9 77,6 78,1 78,3 78,2 79,9 81,1 79,6
3.2.A. İlkokulda Brüt Okullaşma Oranı (%) Toplam 101,92 102,16 100,07 97,64 97,02 96,47 96,68 --- --- --- --- --- --- --- ---
Erkek 105,36 105,54 103,20 100,23 99,50 99,01 99,69 --- --- --- --- --- --- --- ---
Kadın 98,32 98,58 96,78 94,88 94,38 93,78 93,55 --- --- --- --- --- --- --- ---
3.2.B. İlköğretimde Brüt Okullaşma Oranı (%) Toplam --- --- --- --- --- --- --- 89,51 94,31 97,52 100,93 99,45 96,49 96,30 95,74
Erkek --- --- --- --- --- --- --- 96,26 100,72 103,31 106,32 104,19 100,89 100,31 99,48
Kadın --- --- --- --- --- --- --- 82,43 87,60 91,47 95,31 94,51 91,91 92,14 91,85
3.3.A. İlkokulda Net Okullaşma Oranı (%) Toplam 91,96 92,63 90,82 90,09 89,34 88,93 89,40 --- --- --- --- --- --- --- ---
Erkek 95,06 95,69 93,66 92,13 91,29 90,94 91,80 --- --- --- --- --- --- --- ---
Kadın 88,70 89,41 87,83 87,92 87,28 86,79 86,92 --- --- --- --- --- --- --- ---
3.3.B. İlköğretimde Net Okullaşma Oranı (%) Toplam --- --- --- --- --- --- --- 84,74 89,26 93,54 95,28 92,40 90,98 90,21 89,66
Erkek --- --- --- --- --- --- --- 90,25 94,48 98,41 99,58 96,20 94,49 93,41 92,58
Kadın --- --- --- --- --- --- --- 78,97 83,79 88,45 90,79 88,45 87,34 86,89 86,63
3.4. Ortaöğretimde Brüt Okullaşma Oranı (%) Toplam 38,05 41,21 44,45 47,34 50,90 53,40 52,62 52,79 57,15 58,84 60,97 67,89 80,76 80,97 80,90
Erkek 45,95 49,44 53,41 56,69 61,20 63,47 61,64 60,20 64,89 67,10 69,67 76,94 93,36 90,80 89,53
Kadın 29,72 32,58 35,06 37,54 40,15 42,90 43,19 44,97 48,99 50,15 51,84 58,38 67,52 70,67 71,88
3.5. Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%) Toplam 26,35 28,21 31,13 34,57 36,74 38,74 38,54 37,87 38,87 40,38 43,95 48,11 50,57 53,37 54,87
Erkek 31,82 33,85 37,41 40,00 42,35 44,05 43,10 41,39 42,34 44,05 48,49 53,01 55,72 58,08 59,05
Kadın 20,59 22,31 24,56 28,86 30,89 33,21 33,78 34,16 35,22 36,52 39,18 42,97 45,16 48,43 50,51
3.6. Ortalama Eğitim Görülen Yıl Sayısı (Yıl) Toplam --- --- --- 5,37 --- --- --- --- 5,97 --- --- --- --- --- ---
Erkek --- --- --- 6,48 --- --- --- --- 7,01 --- --- --- --- --- ---
Kadın --- --- --- 4,33 --- --- --- --- 4,96 --- --- --- --- --- ---
4. Nüfus, Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma
4.1.A. İlkokuldaki Cinsiyet Oranı (%) 93,32 93,41 93,78 94,66 94,85 94,72 93,84 --- --- --- --- --- --- --- ---
4.1.B. İlköğretimdeki Cinsiyet Oranı (%) --- --- --- --- --- --- --- 85,63 86,97 88,54 89,64 90,71 91,10 91,86 92,33
4.2. Orta Öğretimdeki Cinsiyet Oranı (%) 64,68 65,90 65,64 66,22 65,60 67,59 70,07 74,70 75,50 74,74 74,41 75,88 72,32 77,83 80,29
4.3. Kadın Milletvekili Oranı (%) --- 1,8 --- --- --- 2,4 --- --- --- 4,2 --- --- 4,4 --- ---
4.4. 15-24 Yaş Grubunda Okur-Yazarlıkta Cinsiyet Oranı (%) 91,4 91,9 91,9 94,1 94,4 95,2 95,8 96,2 96,8 96,6 95,3 95,5 96,3 96,3 95,2
4.5. Hanehalkı Reisi Kadın Olan Hanehalklarının Oranı (%) 8,7 9,1 9,1 9,4 9,3 9,6 9,7 10,4 10,4 10,7 11,0 11,0 11,9 12,2 11,3
4.6. Tarım Dışı Faaliyetlerde Ücretli Olarak Çalışan Kadınların Oranı (%) 15,8 15,5 16,6 16,6 17,0 16,9 16,8 17,7 18,3 18,2 19,2 19,0 20,6 20,6 19,9
5. Nüfus ve Toplumsal Kalkınma
5.1. İyileştirilmiş Su Kaynaklarına Sürdürülebilir Ulaşımı Sağlanmış Nüfusun Oranı (%) Toplam --- --- --- --- 83,1 --- --- --- --- --- --- --- 93,6 90,9 ---
5.2. Yeterli Atık Sistemine Sahip Nüfusun Oranı (%) Toplam --- --- --- --- 67,4 --- --- --- --- --- --- --- 81,4 86,5 ---
5.3. Oda Başına Düşen Kişi Sayısı --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,27 --- --- --- ---
5.4. 12-14 Yaş Grubundaki Çocukların İşgücüne Katılma Oranı (%) 24,2 25,9 22,3 16,0 18,8 17,8 16,9 14,8 13,5 12,2 10,2 7,1 5,0 3,8 ---
5.5. Kamu Eğitim Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki Payı (%) --- --- --- --- --- --- --- --- 11,7 11,2 9,5 8,6 10,2 10,5 ---
5.6. Kamu Sağlık Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki Payı (%) --- --- --- --- --- --- --- --- 7,9 8,0 8,2 8,7 10,8 12,0 ---
6. Nüfus, Genel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Beslenme
6.1. Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanma Oranı (%) --- --- --- 62,6 --- --- --- --- 63,9 --- --- --- --- 71,0 ---
6.2. Sağlık Personeli Tarafından Yaptırılan Doğumların Oranı (%) --- --- --- 75,9 --- --- --- --- 80,6 --- --- --- --- 83,0 ---
6.3. 15-19 Yaş Grubundaki Kadınların Doğurganlık Hızı (‰) --- --- --- 56 --- --- --- --- 60 --- --- --- --- 46 ---
6.4. Gebeliği Önleyici Yöntemleri Bilenlerin Oranı (%) --- --- --- 99,1 --- --- --- --- 98,9 --- --- --- --- 99,8 ---
6.5. 15-24 Yaş Grubundaki Gebe Kadınlar Arasında HIV’in Yaygınlık Oranı (‰) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6. Kızamık Aşısı Olan Çocukların Oranı (%) --- --- --- 77,9 --- --- --- --- 78,5 --- --- --- --- 79,4 ---
6.7. Düşük Ağırlıklı Çocuk Oranı (%) --- --- --- 9,5 --- --- --- --- 8,3 --- --- --- --- 3,9 ---
6.8. Günlük Asgari Beslenme Gereksinimini Karşılayamayan Nüfusun Oranı (%) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,35 1,29 ---
7. Nüfus ve Çevre
7.1. Kişi Başına Ekilebilir Tarım Alanı (Hektar) 0,50 0,48 0,47 0,46 0,46 0,43 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 0.37 ---
7.2. Kişi Başına Yıllık Enerji Tüketimi (KEP) 943 947 971 1013 976 1033 1114 1157 1153 1128 1204 1107 1125 1184 ---
7.3. Biyolojik Çeşitlilik: Koruma Altındaki Alan (%) 2,93 2,96 2,96 3,17 3,37 3,44 3,56 3,61 3,65 3,70 4,72 4,72 4,90 4,96 5,16
7.4. Enerji Yoğunluğu: Her Birim GSYH Başına Enerji Kullanımı (%) 6,19 5,03 4,89 3,92 5,21 4,65 5,78 5,32 3,27 4,85 8,05 8,76 7,40 6,96 ---
7.5. Kişi Başına Karbondioksit Emisyonu (Metrik Ton) --- --- --- --- --- 2,79 3,04 3,20 3,13 3,06 3,38 3,08 3,10 3,26 ---