İki çocuklu bir aile hafta sonunu piknik yaparak geçirmeye karar verirler.
Piknik yerine vardıklarında anne yemeği hazırlarken,
çocuklar babalarıyla birlikte yürüyüşe çıkar. Uzun bir yürüyüşten sonra
oldukça yorulan küçük çocuk yalvarırcasına bakan gözlerle, 'Babacığım çok
yoruldum. Lütfen beni kucağında taşır mısın?' der. Baba; 'Ben de yorgunum
oğlum'' der demez çocuk ağlamaya başlar. Baba tek kelime etmeden ağaçtan bir
dal keser. Dalı bıçakla biçimlendirip, çocuğa zarar vermeyecek biçimde
yontar. Sonra dalı oğluna verir. 'Al oğlum, sana güzel bir at' der. Çocuk
sevinçle dal parçasından yontulmuş ata biner ve sıçrayarak, ata vurarak
annesinin yanına doğru gitmeye başlar. Babasını ve ablasını geride
bırakmıştır bile...

Baba gülerek kızına: 'İşte yaşam budur kızım. Bazen zihnen ya da bedenen
kendini çok yorgun hissedeceksin. İşte o zaman kendine değnekten
bir at bul ve neşe ile yoluna devam et. Bu at, bir arkadaş, bir şarkı, bir
çiçek, bir şiir yada bir çocuğun tebessümü olabilir.'

Değnekten atınız hiç eksik olmasın...