Aşk (romantik ilişkiler) psikoloji bilimince nasıl tanımlanır ve açıklanır? aşık olmada mevsimsel faktörlerin etkisi var mıdır?

Aşkın tanımı kültürden kültüre, kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Araştırmacıların aşkı ele alış biçimleri de, bakış açılarına göre değişkenlik gösteriyor. Bu bakış açılarının bir bölümü bireysel ya da toplumsal özelliklere, kimileri evrimsel geçmişimize, kimileri de nöropsikoloji alanındaki bulgulara dayanıyor. Karmaşık bir duygu, düşünce ve davranışlar bütünü olan aşk, çok çeşitli yönleriyle araştırmalara konu oluyor.

Örneğin,ülkemizde bir aralar çok popüler bir yazar olan psikanalist Erich Fromm, başka bir insanla birleşme duygusunun, insanoğlunun en önemli gereksinimlerinden biri olduğunu söylüyor. Kimi araştırmacılara göreyse, aşkı yalnızlık hastalığının çaresi olarak görmek yerine, insanların toplumsal ilişkilerinin tamamlayıcı bir ögesi olarak görmek daha doğru.
Mevsimlerin etkisiyle ilgili herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Anca araştırmacılar, insanların eş seçiminde, yani kimlere aşık olacaklarını belirlemede rol oynayan etmenlerden bazılarını ortaya çıkarmışlar; bunların daha ilginç olduğunu düşünüyorum. Örneğin, iki insanın birbirine yakınlaşmasını en önemli koşullarından biri, fiziksel yakınlık. İnsanlar genellikle işte, okulda ya da çeşitli toplantılarda sık gördükleri insanlara aşık oluyorlar. Bir başka etken, benzerlik. İnsanlar, kendileriyle ortak ilgi alanlarına, benzer değer yargılarına ve benzer zekâ düzeyine sahip insanlara aşık oluyorlar. İnsanları belli birine çeken bir başka özellikse, karşılarındaki insanın da kendilerinden hoşlandığını düşünmeleri.