Bitkiler yerçekimini nasıl algılıyorlar? Yani düz duvar şeklinde bir zemindeki bir bitki nasıl gökyüzüne doğru yükseliyor?

Bitkilerin yerçekimini nasıl algıladıkları ve yerçekimine karşı nasıl davrandıkları konusunda, Ohio Üniversitesi ve NASA tarafından yapılan oldukça ilginç çalışmalar var. Bu çalışmada, yerçekimine karşı (negatif jeotropik) büyüme gösterdiği bilinen bir kara yosunu türünün, yerçekimsiz ortamda büyümesi gözlenmiş. Deney sonucunda, yerçekimi olmadığında bitkinin büyüme döngüsünü “şaşırmış” ve her yöne doğru spiral tipte bir büyüme göstermiş.
Bitkilerin yer çekimi nasıl algıladıkları konusu, henüz kesin olarak açıklanabilmiş değil. Ancak bu konuda yürütülen fikirlerden biri, bitki hücrelerinde bulunan nişasta granüllerinin, ağır olmaları nedeniyle, yerçekimi etkisiyle çökerek bir nevi katman oluşturmaları. Bitkiler de taban kısmında oluşan bu katman nedeniyle yukarıya doğru büyüyorlar. Yine bu şekilde, bitkilerde büyüme olayında rol oynayan kalsiyumun hareketinin yerçekiminden etkileniyor olabileceği düşünülüyor.