Bitkilerin yaşamının devamı için güneş ışığı, solunum gazları, su ve besin elemanları gerekir. Koparılmış bir çiçek suya konulduğunda, toprakla bir kök bağı olması dışındaki bütün ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.

Topraktan gerekli elemanları almaksızın da, bir süre boyunca kendi bünyesinde fotosentez yoluyla besin üretip, kendini idare edebilir.

Çiçeklerin uzun ömürlü olmaları için, çiçek sapı üzerinde yaprak bulunmasına özellikle dikkat edilmesi de bu yüzdendir.

Suya koyulan çiçeklerin bir süre sonra çürümesi de, sıklıkla düşük yoğunluktaki suyun, hızlı bir osmoz sonucu bitki bünyesine girmesi ve hücreleri şişirerek öldürmesidir. Bu nedenle, çiçeklerin koyulacağı suyun içine toz şeker gibi maddeler koyularak, yoğunluğunun artırılması (bitki hücrelerindeki yoğunluğa yaklaşılması) yoluna gidilebilir.

Bazı bitkiler, bu şekilde kopartılıp suya koyulduklarında, bir süre sonra kök çıkarmaya başlarlar. Bu aşamada da, toprağa geçirilmeleri gerekir.