BU YAZI AYTUNÇ ALTINDAĞIN ESERİNDEN ALINMIŞDIR..

Hıristiyanlık alemini sarsan bir komplo teorisi: İncil´deki 666 bir barkod mu? Şeytan´ı temsil eden 666´nın sırları ve 666´nın Hz. Muhammed ile Fatih Sultan Mehmed olduğunu iddia edenler... Aytunç Altundal´ın kaleminden:Haftalık dergisinin bu haftaki konuları arasında yer alan 666 komplo teroisini imedya.com´dan sizler için alıntıladık.Sadece ilahiyatçılar değil bilimadamları da yıllardan beri onu çözmeye uğraşıyor. Kimileri onu yeryüzü ve insanlığı tehdit eden bir Canavar olarak görüyor... Deccal yani şeytanı temsil eden 666!Aytunç Altındal´ın kaleminden ele alınan 666 ile ilgili detaylar arasında kendinizi kaybedeceksiniz. 666 sırları arasında bulunan Fatih Sultan Mehmet ve Hz. Muhammed (S.A.V) detayları ise oldukça akıl karıştırıyor!Sayılara ve harflere özel anlamlar yükleyerek geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği öğrenebilmek arzusu 2500 yıl gerilere gider. Antik Mısır’da, Mezopotamya’da Babil’de, Anadolu’da ve geç olarak da Batı Anadolu’da ve oradan da Miken ve Grek toplumlarında sayılar ve harfler arasındaki gizemli ilişkiler hayatı belirleyen ilim dallarıydılar. O dönemlerde en ünlü sayı üstadları; Pisagor, adı İncil’de de geçen Simon Magus(büyücü) ve Niğde’nin bugünkü Kemerhisar kasabasının adıyla tanınan Pagan ermişi Apollonius’tu.Sayılar aleminde en çok konuşulan sayılardan biri hiç kuşkusuz 666 sayısıdır. Gizli ilimlerde (Okültizm) yanyana üç hamile kadın simgesiyle gösterilen ve gizlenen bu sayıya ilk kez İncil’in son kitabı olan ‘Revelation’ 13’üncü Bab’da rastlanır. İncil’in 22 Bab’dan oluşan bu kitabı İsa’ya en yakın Havari olarak tanınan ve İsa tarafından kendisine sırlar verildiği kabul edilen Aziz John tarafından, İsa’dan sonra 90-93 yılları arasında yazılmış ve İ.S 325 yılında değiştirilmemek kaydıyla İncil’e alınmış. Tamamen semboller, sayılar ve şifrelerle kodlanmış olan bu kitap, ilahiyatçılara göre Tevrat’ta yeralan Danial (Daniel Peygamber) kitabıyla benzerlikler göstermektedir. İki kitap da rüya/düş formunda yazılmış ve en önemli rolü sayılar ve kodlar oynamıştır. Aziz John tarafından yazılmış olan Revelation kitabındaki sembollerin, sayıların, şifrelerin ve kodların bu kişiye ‘Düş Gönderme’ diye bilinen Okült gizli yöntemiyle aktarıldığına kesin iman edilir.

Bu kitapta o kadar çok sır ve şifre vardır ki, ilahiyatçılar olduğu kadar bilimadamları da yüzyıllardır bunları çözmeye uğraşmışlardır. Bu şifre hem Daniel kitabında hem örtülü şekilde Revelation kitabında kıyamet fikri ile bağlantılıdır. 666 sayısı işte bu esrarengiz üst şifreyle ilgili. Revelation kitabında 666 sayısı yeryüzü ve insanlığı tehdit eden bir Canavar’ı (Beast) temsil eder. Canavarın başları ile boynuzları özel anlamı sembolize eder. Örneğin dört başı var denilen yerde dört imparatorluk ve on boynuzu var denilen yerde on kral anlatılmıştır. Bu yorumda 666 sayısı Doma İmparatorluğu olarak algılanmıştır. Boynuzlara atfen yapılan bir de İslami uygulama vardır ve bu da “Zülkarneyn” peygamberle ilgilidir. Ve benzer anlatımları içermektedir.Revelation kitabında yoruma göre; dünya ve insanlık son boynuzun kırılarak 666 şifrelenmiş olan Canavar’ın Armegeddon da (Mecidiye-Suriye’de) ortaya çıkmasıyla büyük bir felaket yaşanacaktır. 666 sayısı özellikle de 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da yaşanan 30 yıl süren din savaşlarının sonunda Protestanlar tarafından Katolik Kilisesi’ni simgeleyecek şekilde yorumlanmış ve Vatikan ve Papalar ‘Anti-Christ(Deccal) olarak anılmışlardı. Bu savaşlar sırasında Katolik Avrupa, 20 milyondan fazla (çoğu Alman) Protestan Avrupalı’yı vahşice öldürülmüşte.Katolik Kilisesi ise 666 sayısının İslamiyeti ve Hz. Muhammed’in (S.A.V) peygamberi simgelediğini öne sürmüştür. Onlara göre Hz. Muhammed’in (S.A.V) adının Grekçe yazılım ve harflerdeki sayısal toplamı 666 idi ve Canavar’ı simgeliyordu. 666 sayısının esrarı biçok ünlü fizikçiyi ve matematikçiyi de etkilemiştir. Örneğin Roger Bacon, Agrippa, Leonardo da Vinci ve Isaav Newton bu sayıyla çok ilgilenmişlerdi. Newton, Daniel kitabıyla Revelation kitabını karşılaştırmış ve bulgularını ölümünden 10 yıl sonra yayınlanması kaydıyla (1733) güvendiği kişilere emanet etmişti. Newton’a göre 666 sayısı sadece Muhammed’i değil onunla aynı adı taşıyan Fatih Sultan Mehmed’i de simgeliyordu. Newton sadece fizikçi ve matematikçi değil aynı zamanda okülist idi.Avrupa’da 666 sayısının Hz. Muhammed’i (S.A.V) simgelediğini belgeleriyle açıklayan ilk kişi Dr. Veryard, 1670-1710’da bu bulguları İngiltere’de yayınlandı. Buna göre 666 sayısı sadece İslamiyet’i ve Hz. Muhammed’i (S.A.V.) simgeliyordu. Günümüzde ise 666 sayısı, Katolik Kilises tarafından satanizm simgesi olarak görülmektedir. Ancak bu yine de Hz. Muhammed (S.A.V) ile bağlantılanmıştır. Vatikan iddiasına göre Hz. Muhammed’in (S.A.V) eşi Hz. Hatice gerçekte gizli Hıristiyan’dı ve Hz. Muhammed’i (S.A.V)Yahudi ve Hıristiyan geleneğine göre yönledirilmiş ama o başka bir din yaratmıştı!... Köktendinci Protestan cemaatler, en başta da Evangelistler ise 666 sayısının Vatikan’ı ve Papalığı olduğu kadar İslam alemini de simgelediğine inanır. ABD Başkanı Bush’un da üyesi olduğu köktendinci Evangelist ‘’Skulls and Bones’’ adlı gizli örgüt için 666 sayısı, Canavar’ın sembolü olarak Orta Doğu’ya ‘Armegeddon, günümüze Suriye içinde bulunan Mecidiye şehrinin eski adıdır) gösterilmektedir. Onlara göre 666 sayısı ‘’Anti-Christ’’ olarak hem Papalıktır hem de şeytanın sureti olarak İslam alemindeki bazı liderler. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ı ve Irak Devlet Başkanı Saddamı’ı Anti Christ (Deccal) ilan edilmiştir. Yahudiler ise Revelation kitabından çok kendilerinin Daniel kitabındaki sayısal şifrelere itibar ederler.Bu iddiaları tetikeyen 13:16-18“Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eli ya da alnı üzerine bir işaret vurduruyordu. Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşıyanların dışında hiç kimse; ne bir şey satın alabiliyor, ne de satabiliyordu. Onun sayısı 666’dır.”

“Onları izleyen üçüncü bir melek yüksek sesle şöyle diyordu: Bir kimse canavara ve onun benzeyişindeki puta taparsa, alnı üzerine ya da eli üzerine onun işaretini kabul ederse, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine, kutsal meleklerin ve Kuzu’nun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek.”

666 rakamı ve barkod ilişkisine yönelik iddialar sadece ABD’de değil Almanya, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde de taraftar buluyor.BİZİM HOCALAR NE DİYOR?Peki bir Müslüman “666 rakamı ve barkod arasındaki ilişki” konusunda nasıl bir duruşa sahip olmalı?Cevabı Prof. Süleyman Ateş ve Prof. Dr. Zekeriya Beyaz veriyor.Ateş: “Müslümanlıkla hiçbir sayının kutsallığı yoktur.666 sayısıyla Müslümanlığın uzaktan yakından alakası yoktur. Bu inanış tamamen hurafedir, daha ötesine de geçemez zaten.”Beyaz: “Bazı kaynaklarda birtakım isimlere numaralar ve rakamlar verilmiştir. Her harfi bir rakamla özdeşleştrimişlerdir. Yani bunun bir aritmetiği ve sistematiği olduğunu düşünenler var. Örneğin Ahmet ismi 334’ü temsil ederken, başka bir isim 576’yı temsil edebilir. Ama bunlar fantezinden başka bir şey değil. Ayrıca bu konunun Deccal ile de alakası olduğunu sanmıyorum.” diyor.