Bundan çok zaman önce bütün hayvanların dostça yaşadığı bir orman varmış. Ormanda yaşayan hayvanların hepsi birbirinden akıllıymış. Hepsi de konuşma bilmekteymiş. Orman ahalisinin kimisi tarımla uğraşır, en güzel otları ve meyveleri yetiştirirmiş. Kimisi de ticaret yapar, bol para kazanırmış.
Ticaretle uğraşan hayvanlardan biri de aklıyla tilkileri bile kendine hayran bırakan hindiymiş. Bu hindi, ormanı gezmiş dolaşmış ve kelaynakların yaşadığı bölgede bir dükkân açmış.
Bizim hindi, açtığı dükkânda kelliğe ilâç olduğunu söylediği sabunları ve çeşit çeşit ilâçları satmış günlerce. Ona inanan birçok kelaynak da ‘Sırma saçlı olacağız.’ diye hindinin verdiği tarife göre kullanmışlar ilâçları. Kimi kelaynağın başı kızarmış bu ilâçlardan kiminin gözü. Kiminin keli daha bir parlamış ayna gibi. Nerde sırma saçlar, kelliğe kellik katmış bu ilâçlar...
Gel zaman git zaman yaşlı bir kelaynağın aklı gelmiş başına, tuttuğu gibi yolu dikilmiş bizim kurnaz hindinin karşısına:
— Bana bak ey hindi! Bizim kelaynaklardan kalmadı verdiğin ilâçları kullanmayan. Ne saçı çıkan var ne de senin oyununa uyanan.
— Dur kızma hemen, bak şu en son getirdiğim ilâçtır. Bunu kullananın, bir ay sonra kellik diye bir derdi kalmayacaktır.
— Sen kendi keline bak hele sahtekâr hindi. Madem vardı şu kellik hastalığının çaresi, olur muydu senin gibinin böyle bir kafası. Hadi topla bütün pılını pırtını da gözüm görmesin seni.
Hindi bu sözleri duyunca, terk etmiş kelaynakların diyarını usulca.