Türkilizce, Türkçe konuşma esnasında İngilizce kelimeleri gereksiz, uygunsuz ve fazlaca kullanma durumunu tanımlamak amacıyla oluşturulmuş, eleştirici ögeler taşıyan bir deyimdir. Türkçe ve İngilizce sözcüklerinin birleşiminden oluşur.

Bu tabir ile, Türkçe'nin son yıllarda küreselleşmenin ve bilişimin de etkisiyle İngilizce ile hızla artan etkileşimi eleştirilir.

Daha doğrusu İngilizce etkisinde konuşulan Türkçe şekli eleştirilir. Çünkü dilin bu şekildeki kullanımı ile her geçen gün yozlaştığı ve bunun ileride Türk dilbilgisinde menfi biçimlenmeler doğurabileceği ve hatta yeni bir lehçe oluşturabileceği savunulur.

Bu düşüncenin ana dayanağı şunlardır:

1. Herhangi bir sözcüğün Türkçe karşılığı mevcut iken yerine İngilizce bir sözcük kullanılması, bu sözcüklerin Türkçe'de kullanılması.

Örneğin:

eğilim -> trend
beyin fırtınası -> brainstorming
etkileyici, serinkanlı-> cool
hoşça kal-> bye bye
tamam-> okey


Ancak burada tamam sözcüğünün Arapça'dan ve hoş kelimesinin Farsça'dan geldiğini belirtmek uygun olacaktır.

2. İngilizce dilbilgisinin ya da yazım kurallarının Türkçe'ye aktarılması.

Örneğin:

Seviyorum -> Sewiyorum
Yok daha neler -> Yoq daha neler


3.
İngilizce'den Türkçe'ye Fransızca aracılığıyla tercüme yapılması.

Örneğin:

Congruent -> Kongruan


Türk Dil Kurumu, Türkçe'nin bu şekilde kullanımına karşı çıkmaktadır.

Dilde Yozlaşmaya karşı Akımlar

Son yıllarda Türkçe'de meydana gelen yozlaşmanın büyük artış göstermesi çeşitli çevrelerce farkedilmiş ve buna önlem alma yoluna gidilmiştir; Türk Dil Kurumu bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Oktay Sinanoğlu gibi ünlü Türk profesörleri de konuya kendi bakış açıları ile eğilmiştir. Hatta Sinanoğlu, yazmış olduğu "Bye Bye Türkçe" gibi kitaplarla halkı bu konuda duyarlı olmaya davet etmiş, halkı aydınlatmaya çalışmıştır.

2003 yılından itibaren, çeşitli üniversitelerde öğrenciler tarafından Türkçe Toplulukları kurularak gençlere Türkçe'ye sahip çıkma bilinci aşılanmaya çalışılmaktadır.