Aglamak için gözden yas mi akmali?
Dudaklar gülerken insan aglayamaz mi?
Sevmek için güzele mi bakmali?
Çirkin bir tende güzel bir ruhkalbi baglayamaz mi?
Hasret özlenenden uzak mi kalmaktir?
Özlenen yakindayken hicran duyulmaz mi?
Hirsizlik;paramal mi çalmaktir?
Saadet çalmakhirsizlik olamaz mi?
Solmasi için gülü dalindan mi koparmali?
Pembe bir gonca iken gül dalinda solmaz mi?
Öldürmek için silahhançer mi olmali?
Saçlar baggözler silahgülüs kursun olmaz mi?

Victor Hugo