Herhalde piyasa Bülent Ersoy'a akıl erdiremiyordur. Sırası mı şimdi Hacı Arif Bey'in, Münir Nurettin'in, Kemani Serkis Efendi'nin... Hicazın, nihaventin vakti mi şimdi? Bak Zeki'ye, bak Ajda'ya, bak İbo'ya... Piyasanın baskısına direnebildiler mi? Şimdi arabesk mi satıyor, hadi arabeske... Pop mu satı­yor... Hadi popa... Sen de bul bir "şıkıdım" ritmi, kullan kadınlığını, çık piyasaya... Peynir ekmek gibi satılsın kasetlerin...
Halbuki şimdi kasetçiler arayacak Unkapanı'nı... "Bu ne abi ya..." diyecekler... "Zamanı var ki her bezmim arar­sın"... "Sözlüksüz anla­şılmıyor bile... Kim din­ler şimdi Klarnet İbra­him Efendi'yi"...

* * *

Oysa Bülent Ersoy, al­dırmıyor Unkapanı'nın kurtkapanlarına... Nab­za göre şerbet vermiyor. Son kasedi "Alaturka 1995"le, O'nu Bülent Er­soy yapan Türk Sanat Müziği'ne borcunu ödü­yor.
"Cıs-dak ritmler çağı"nın koluna girip, gö­bek atarak servet yapmak varken, hicazın, ni­haventin kapısını çalıyor. Medyada kullanıl­maya pek müsait kadınlığını öne çıkarıp ara­besk söyleyerek müzik listelerinde başa güreşmek varken, Yahya Kemal'le bir olup, "Sa­na dün bir tepeden baktım aziz İstanbul" di­yor; "görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer...”

* * *

Halbuki ne İstanbul tepeden bakınca ef­sunlu güzellikler yaratıyor artık, ne Yahya Kemal çok satan kitaplar listesinde yer tutu­yor.
Onları bu kadar hovardaca harcayacak ka­dar zengin miydik sanki? Son 3 nesilde kaç Yahya Kemal daha yetiştirebildik ki, bugün şiirlerini bulamıyoruz kitapçılarda? Kaç Mü­nir Nurettin çıkarabildik ki bestelerini tele­vizyona klip yapmaya değer bulmuyoruz? Son 10 yılda kaç beste zamanın hafızasına tutunabildi ki, şimdi "Dönülmez akşamın ufku"nu bir kenara koyabiliyoruz? İstanbul ka­dar efsunlu kaç şehir yaratabildik ki O'nu böyle acımasızca yokediyoruz?
Bu soruların sırası değil... Çünkü hayat ar­tık hicaz akmıyor. Modern çağın ritmi nihaventi kaldırmıyor. O yüzden Bülent'in son kasedinin satmaması kuvvetle muhtemeldir. Akıntıya kürek çekenler, aynı zamanda acı çekmeyi de göze almalıdırlar.
Çünkü yaşamla inatlaşmak zordur. Sürü­den ayrılanı önce çoban, sonra kurtlar parça­lar. Sürü de bozuk çalar ardından: "Ne vardı dikbaşlılık yapacak? Yürüyüp gidiyorduk iş­te"...
Akıntının, moda olanın peşisıra yürüyüp gi­denler, çoğunlukta olmanın güvenli kıyıların­da rahat eder, ödüllendirilirler. Akıntıya kü­rek çekenlerse derin sularda boğulur.
Ne var ki değişimin motoru da o "ortalama ahlak"a ayak direyenlerdir. Sürüye yeni yol­lar gösteren de, akıntıya yan kanallar bulan da, değişimin önünü açan da onlardır, insan­lığın ortak kültürel mirasının sahipleri de, ka­lıcı olmayı başaranlar da onlar olurlar sonunda...
Yaşam burunlarından gelir; ama tarih, bağ­rına basarak özür diler onlardan...

* * *

Herkes GAP bölgesinde arazi kapma pe­şindeyken bir avuç arkeologun sular altında kalan Samsat bölgesini kurtarmak için ömür tüketmesi de bugün piyasanın anlayacağı iş değildir.
Avrupa'da yabancı dil öğrenmek varken, Osmanlıca tahsil edip, arşivlerde belge tasnifleyenlere akıl erdiremezler.
Bilgisayar çağında hattatlıkta ısrar edenle­re deli gözüyle bakarlar.
Halbuki bu toplumun tarihi onların göznurundan süzülüp yazılacaktır.
En iyi bestecilerin reklam cıngılı yazdığı, ressamların bar duvarı boyadığı, operacıların pop söylediği, kalitenin 5 kuruşluk prim yap­madığı bir yavan çağda akıntıya kürek çek­mek, yalnızlığı göze almak demektir.
Tarihine, diline, kültürüne, şarkılarına, şe­hirlerine küsmüş, yabancılaşmış bir topluma "nereye" diye bağırmak cesaret ister.
Çünkü nihavent bu çağın ritmi değildir.
Klasikleri dinlemeye, Osmanlı belgeleri okumaya, Harran'dan tarih kurtarmaya vakti yok kimselerin...
İstanbul artık Yahya Kemal'in efsunlu güzelliklerini yaratan İstanbul değil... O şehir ve o şairle birlikte gitti ortak bestelerimizin sihirli tınısı...
Ya da belki o bestelerimizi bu kadar hoyratça terkedivermenin bedelini ödüyoruz şimdi, şehirlerimizi ve şairlerimizi kaybederek...

Can Dündar