Geçen gece son olaylar üzerine bir ruh çağırma seansı düzenle­dik. Herkes "Biz bu filmi gör­müştük" deyince o eski filmde­ki başrol oyuncusunu çağıralım, bize olup biteni anlatsın istedik, önce kah­velerimizi içtik. Sonra yeşil çuhalı masanın çevresinde toplaşıp, trans hale geçtik. "Ey karanlıklar prensi, ey tertipçiler kralı... Geldinse üç kere vur" diye bağrıştık... Bir­den masa sallandı. Odanın içinde kuvvetli bir yel esti. Fincanlar, titreşerek masa üze­rinde gezinmeye başladı. Korku içinde, "Ey karanlık el. Söyle bize... Kimin işi bu tertipler" diye sorduk. Fincanlar yeşil çuha üzerinde harfler çizerek hareketlendi. Ve anlamsız sözcükler çıktı ortaya:
"Rüzgar gülü... Roma Kılıcı... Koyun postu...." Aman Allah ne ola ki bunlar... Gözlerimizi sımsıkı yumduk...
Karanlıklar içinden görüntüler belirginleşti: Kahramanmaraş, Çorum...
1 Mayıs... Sivas... Bizim karanlık el, fitili ateşliyor ve insanlar birbirini boğazlıyordu. Sonra oda­ya kesif bir postal kokusu yayıldı.
Kan ter içinde ayıldık. Bitkin düşmüştük.

* * *

Hemen ansiklopedilere koştuk tabi...
Rüzgar Gülü: 1)Rüzgarın esiş yönünü göstermeye yarayan alet...2)Fransa'da ikinci Dünya Savaşından sonra NATO bünyesinde kurulan yarı resmi bir gizli ör­gütün kod adı... CIA desteğiyle Amerikalı­lar tarafından kuruldu. Varlığı ancak Doğu blokunun çözülmesinden sonra ortaya çıktı.
Vay canına... Diğerlerine de baktık hız­la... Roma Kılıcı aynı örgütün İtalya'daki kod adıymış. Koyun Postu ise Yunanis­tan'daki...
Meğer bu örgüt her neyin nesiyse Avru­pa'yı yeraltından bir örümcek ağı gibi sarmış. Merakla okumaya devam ettik: Örgütün amacı komü­nist yayılmaya engel olmakmış. Bu yüz­den en çok solun güçlü olduğu Akde­niz ülkelerinde örgütlenmiş. Girdiği ülkenin resmi bi­rimleriyle çok gizli ilişkiler geliştirmiş ama, sivil kesimde de uzantıları varmış. Özellikle Avrupa'da Nazi döneminden kalan fa­şistler büyük bir potansiyel yaratmış. Neler yapmışlar: İç savaş taktikleriyle operasyon­lar... Provokatif eylemler... Sabotajlar... Ki­mi zaman en işlek yerleri bombalayıp sol­cuların üzerine atmışlar, kimi zaman da sırf halkın devlete bağlılığını artırmak için kargaşa ortamları yaratmışlar.
Avrupa'da bütün bunlar son 3-5 yıl için­de belgeleriyle ortaya çıkarılmış.

* * *

Merakımız iyice arttı. Acep bizim "ka­ranlıklar prensi" niye şimdi durduk yerde bu örgütün ismini verdi? Biraz kitap karış­tırınca iş iyice garipleşmeye başladı. Meğer bu işin Türkiye'de de uzantıları varmış. NATO'ya girince bizde de örgütlenmişler. Amerikan talimnameleri aynen Türkçe'ye tercüme edilip, uygulamaya konmuş. Hat­ta Talat Turhan, bunlardan birini bulup ya­yınlamış. Örneğin "Sahra Talimnamesi-31", örgütün faaliyetlerini şöyle sıralıyormuş:
"Adam öldürme, bombalama, silahlı soygun, işkence, adam kaçırma suretiyle tedhiş ve olayları tahrik, misilleme, kun­dakçılık, sabotaj, propaganda ve yalan ha­ber yayma."
Meğer zamanında, Bülent Ecevit bu işin peşine düşmüş. Başbakan olduğu dönem­de böyle bir örgütün varlığını keşfetmiş. Örgütün parasını Amerikalılar gizli bir ödenekten veriyorlarmış. Örgütün sivil bö­lümünde ömür boyu görev yapacak "vatan­sever gönüllüler"den yararlanılıyormuş. Ecevit, bunların yerel MHP önderleri ol­duğunu da öğrenmiş. Hatta 1 Mayıs 1977'de Taksim'de "karanlık bir el" ateş açınca bu örgütün sivil uzantısının 'provo­katör' rolü oynamış olabileceğinden kuş­kulanmış. Olaydan bir hafta sonra İzmir mitinginde "Devlet içinde, ama devletin denetimi dışındaki bir örgüt"ün varlığın­dan sözetmiş. 20 gün sonra izini sürdüğü bu örgütün hedefi olmuş. Çiğli'de "karan­lık bir el", Ecevitler'e kurşun sıkmış. Kur­şun Ahmet İsvan'ın bacağına saplanmış. Kullanılan silahın İzmir Emniyeti'ne ait, Amerikan menşeli olduğu ve bir polis me­muru tarafından ateşlendiği saptanmış, iş kapanmış.

* * *

Bunları okuduktan sonra seansa katılan arkadaşlardan biri "Neyse ki o günler çok geride kaldı" dedi. "Artık Doğu Bloku çöktü. Amerika da baskı rejimlerine des­tek vermekten vazgeçti. Şimdi demokrasi­leri destekliyor."
"İyi de... Ya artakalanlar" dedi bir baş­kası... "Türkiye'de de rüzgar güllerinin, ko­yun postlarının, Roma kılıçlarının uzantı­ları yok mu? Onlardan artakalanlar şimdi ne yapıyorlar?"
Biz tartışırken, masa yeniden şiddetle tit­remeye başladı. Fincanlar, delirmişçesine yeşil çuha üzerinde dans etmeye başladılar. "Ey karanlıklar prensi yine mi sen... Nere­desin?" diye sorduk.
Fincanlar yanıtladı:
“G..a..z..i..o..s..m..a..n..p..a..ş..a..”

Can Dündar