Alemler O Güzel Gülle Güldü

Diyelim ki kendi ölçülerinize göre bir yöntem ve süre belirlediniz.
O zaman hayal gücünü son sınirlarına kadar zorlayın ve dünyanın en cahil en kaba en vahşi en inatçı bir insanını en bilgili en kibar en merhametli ve en medenî hale getirmeyi bir düşünün.
Böyle bir şey mümkün mü?
Bizim için o kadar zor ki.
***
On dört asır önce bir imkansız gerçeklesti. Bir tek kisi dünya tarihinin en büyük inkilâbını gerçeklestirdi.
Dünyanin en vahşi adetlerine en mutaassip en inatçı ve en cahil bir toplumu çok kısa bir zaman diliminde değistirdi. O insanlarin akıllarını kalplerini ruhlarını nefislerini fethetti. Kalplerin sevgilisi akılların muallimi nefislerin güzel bir terbiyecisi ve ruhların sultanı oldu. O günün şartlarında insanların hayatlarını dahi uğrunda kolaylıkla verdikleri alışkanlıkları örf ve adetleri üstelik inatçı mutaassip bir toplumdan kaldırdı. Üstelik hiçbir zor kullanmadan baskı yapmadan güç harcamadan. Hem de ortadan kaldırdığı zararlı ve kötü özelliklerin yerine son derece güzel huyları alışkanlıkları ve seciyeleri öylesi bir toplumun kan ve damarlarına kadar yerlestirdi.
Ve o insanlar kısacık bir zaman diliminde bütün dünyaya muallim medenî milletlere üstad oldular...
O kimdi?
Bakın Onun için
Yeryüzü bir mescid
Mekke bir mihrab
Medine bir minber oldu.
O
Rabbimizi bize tanıtan en açık bürhan
Bütün mü'minlere imam
Bütün insanlara hatip
Bütün peygamberlere reis
Bütün evliyaya seyyid oldu.
O
Köklerini bütün peygamberlerin olusturdugu
Ayrı ayrı tatları lezzetleri ve meziyetleriyle evliya meyveleri veren
Dalları geçmiş ve geleceği ayni anda gölgeleyen nuranî bir Tûba ağacıydı.
Onun davasını geçmiş zamanın peygamberleri mucizeleriyle gelecek zamanın evliya ve asfiyası kerametleriyle tasdik etti.
"Lâ ilâhe Illallah" dedi.
Bu prensibi davasının en önemli esası olarak kabul etti.
Bütün geçmiş ve gelecekte saf tutan sayısız mübarek insanlar hep bir ağızdan "sadakte ve bilhakkı natakte' (dogru söyledin ve hakki dile getirdin) diyerek tasdiklerini dile getirdiler.
Elinde her yönüyle mucize bir Kitap; dilinde hakikatleri haykıran bir hitap vardı.
Bütün insanlığa; hattâ cinlere ve meleklere; hattâ bütün varlık âlemlerine ezelî bir hutbeyi tebliğ etti. Bu alemin yaratılış sırrını açıkladı. Nice muammaları çözdü. Nice hakikatleri keşfetti.
Su âlemin yaratılış sırrını açıkladı. Insanlığın zihnini hep mesgul eden "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" gibi müdhiş sorulara son derece ikna edici cevaplar verdi.
O zât ebedî bir saadetin habercisi ve müjdecisi oldu;
Sonsuz bir rahmetin kâşifi ilancısı;
Kainattaki Ilahî saltanatın dellâlı seyircisi;
Kulluğu cihetiyle bir muhabbet timsali insaniyetin şeref kaynağı yaratılış ağacının en nuranî meyvesi;
Peygamberliği cihetiyle hakkı gösteren en kat'î delil bir hakikat günesi bir hidayet feneri bir saadet vesilesi oldu.
Onun nuruyla bütün karanlıklar aydınlandı. Bir matemhâneyi andıran âlem neşe ve sürûra gark oldu. Onun öğrettikleriyle her şey birbirine dost kardeş ve arkadaş oldu.
O âlemlere rahmet olarak gönderildi. Varlıkların övünç kaynağı oldu.
O içindeki ahlâk güzelliği yüzüne yansımış güzel bir güldü. O gülle âlemler güldü.
O gülün güzelliği nice bülbülleri kendine aşık eyledi.
O gülün asıl güzelliği güzeli çok seven sonsuz bir Güzeli ve güzelliği göstermesiydi. O sonsuz Güzel de bütün güzellikleri o güzel gülün üzerinde toplamıstı.
***
İşte biz o Güzeller Güzeli Rabbimizin dergahında boynumuzu büküyor; elimizi açıp yalvarıyoruz. O'nun en çok sevdiği ve bütün güzellikleri üzerinde topladğıi Habîbini hakkıyla sevmeyi ve sadakatle baglanmayı niyaz ediyoruz.
Alıntı.