İki yıl önce, tuşlar üzerinde ürkek parmaklar gezdire­rek yazarlık serüvenine başlarken, eşimden dinlediğim bir masalı anlatmıştım bu sayfada...
Uzak bir ülkede yaşayan yoksul bir kızı anlatıyordu ma­sal...
Kızcağızın yemek yemeye parası yokmuş ama, birbirin­den renkli, hazinelerce bereketli düşleri varmış... Günlerden bir gün, hayal tacirleri dört bir yana ilanlar asıp, düşlerini sa­tacak olanlara servet vaadetmeye başlamışlar.
Günlerce düşünmüş küçük kız: Bir yanda açlık­tan yorgun düşen dizleri, öte yanda ruhunu yıllardır besleyen düşleri...
Açlığı ağır basmış. Götürüp satmış düşlerini; anlatmış birer birer...
O gece korkunç bir karanlıkta uyanmış. Düşsüz gecelerin ürper­tici ıssızlığında salınmış ruhu...
Sabah erkenden koşup, düş­lerini geri istemiş hayal tacirle­rinden... Ama nafile.
"Artık düşlerin yok" demiş hayal tacirleri... "Onları sattık ve yeni sahipleri çoktan gerçekleştir­diler bile..."

* * *
Amacım, uğruna ömürler ada­nan sloganları olmadık reklamlara yamayanlara, dünün temiz düşlerin­den bugün kirli paralar kazananlara değinmekti. En iyi bestecilerin rek­lam cıngılı yaptığı, en iyi ressamla­rın otel duvarı boyadığı, en yete­nekli yönetmenlerin uyduruk klipler çektiği ülkede karnını doyurmak uğruna ide­allerini, düşlerini hayal tacirlerine satanlar, nasıl ra­hat uyuyabileceklerdi?
Ya biz, bu satılık düşler diyarında nasıl ayakta kalacak­tık? Rüyalarımızı da sattıktan sonra neye tutunacaktık?
Küçük bir kız masalını yazdıktan iki yıl sonra, geçenlerde Gündüz Vassaf’ ın "Cennetin Dibi" adlı nefis kitabının içinde "Satılık Rüyalar" başlığı altında anlatılanları okuyunca göz­lerime inanamadım.
Amerikan gazetelerinde çıkan bir haberi aktarıyordu Vassaf... Californialı bir çift Konya'nın köylerinde dolaşır­ken gözaltına alınmışlar ve polise, Michigan Üniversitesi'nde hazırladıkları doktora tezi için malzeme topladıklarını söylemişlerdi.
Topladıkları "malzeme"; rüyalardı.
Habere göre Michigan Üniversitesi, dünya çapında bir rüya arşivi kurmaya karar vermiş ve bu amaçla araştırmacıla­rını dünyanın değişik bölgelerine yollamıştı. Araştırmacılar, anlatılan rüya başına telif olarak 100 dolar ödüyorlardı. Ar­şivde şimdiye kadar 1 milyon civarında rüya birikmişti.
Daha da ilginci üniversitenin "rüya arşivi projesi"nin finansörleriydi: Bu işe para yatıranlar arasında Microsoft, IBM, "Warner Brothers ve Disney, Sony, Benetton gibi dün­ya devleri vardı.
'Koca Bill Gates bizim Konyalıların rü­yasını ne yapsın" demeyin...
Gündüz Vassaf, Vietnam savaşı sırasında Vietnam köylerinde araş­tırma yapan Amerikalı arkeolog­ları örnek göstererek yanıtlıyor bu soruyu: "O akademisyenler, köylülerin destanlarını, efsane­vi kahramanlarını, uğur ve uğursuzluk simgelerini, mitolo­jik korkularını araştırıyorlardı. Toplanan bu verilerin sonradan Pentagon'da değerlendirildiğini ve Amerikan ordusunun özel tim­leri tarafından Vietnam operasyonlarında psikolojik savaş aracı olarak kullanıldığını öğrendik. Vietnamlı köylülerin moralini çökertmek için gece karanlığında helikopterlerle yapılan akınlarda semalardan mito­lojik tanrılar ve efsanevi yaratıklar köylülere sesleniyor, bu savaşın kendi­lerine uğursuzluk getireceğini, topraklarını bereketsiz bırakacağını telkin ediyordu."

* * *

Hazır olun, pek yakında Microsoft dünya rüyalar katalo­gunu piyasaya sürecek ve siz 100 dolar karşılığı sattığınız rü­yanızı, CD-Rom'da "gerçekleşmiş" olarak izleyeceksiniz. Walt Disney, kâbuslarınızdan korku filmleri çekecek. Benet­ton düşlerinizden kazaklar örecek.
Belki sattığınız rüyadan doğan ürünü almaya paranız yetmeyecek, ama ne gam... Sizde daha ne rüyalar var değil mi?.
Yatarsınız uykuya., sabaha "sermaye" hazır...
Hayırdır inşallah!..
Mutlu rüyalar!..


Can Dündar...