Kendiniz için nasıl bir ölüm isterdiniz? Kirli bir duvar dibinde gözleriniz ve elleriniz bağlıyken cesaretle göğsünüzü şişirip "Ateş" sesini bekleyerek mi?
Üzerinde koca bir elmasın parıldadığı zarif bir yüzüğün gizli haznesindeki zehiri iştahla yu­dumlayarak mı?
Yoksa soylu bir düellonun 10.adı­mında göğsünüze saplanan tek bir kur­şunla yere devrile­rek mi?

Nedense insan, bir otoyolda karşıdan karşıya geçerken gelen kalleş bir ölümü yakıştıramıyor kendisine... Ya da zengin bir sofrada boğaza kaçan bir kurbağa bacağından öl­meyi düşünemiyor.

Çekoslovakya'ya Prag baharını yaşa­tan Alexander Dubçek'e Sovyet tankla­rından kurtulmuşken, trafik kazasında ölmeyi yakıştırabilmiş miydik?

Sivas cehenneminden sağ çıkan Aziz Nesin'in bir Temmuz sıcağına teslim olmasını hazmedebildik mi?

Ya Adalet Ağaoğlu'nu bankta oturur­ken "arkadan vuran" bir azraile kurban verseydik, bu,"O'nun şanına uyar mıy­dı?"

Fol dergisi, son sayısında "Doğum ve Ölüm" konusunu işliyor. "Uzun Ölüm­ler" başlıklı ilk yazının altındaki imza ise Adalet Ağaoğlu'na ait...

İnanılır gibi değil ama, Adalet Ağaoğlu, azraille randevusundan bir kaç hafta önce yazdığı "son yazı"sını "ölüm" ko­nusuna ayırmış. "Sanki Bir ölmüşlük ya­şamış ta bunları başkasına anlatmak için hortlayıp, masa başına geçmiş gibi" azraili anlatıyor. "Ölüm düşüncesinin en faz­la ölümsüzleri kovaladığını, ölümsüzle­rin şanlarına uygun bir ölüm arzuladık­larını" belirttikten sonra "Ama ölüm­süzler çoğu zaman hemen hiç istemedik­leri bir biçimde ölürler. Asıl, kepazelik buradadır" diyerek ölümle ilk randevu­sunu anlatıyor.

"Bir gece kısmet kendiliğinden ayağı­ma geldi: Ağzım burnum akmadan, te­miz bir ölümle ölmek isteğime bir yanıt gibi, hayatımın en büyük armağanıyla karşılaştım. Karakış... Gecenin kimbilir kaçı; ikisi mi, üçü mü? Bu topraklarda bunca yılı birlikte kullandığımız erkek yanıbaşımda mışıl mışıl uyurken, kanım, ca­nım sıfırlara doğru süzülüp gitti. Hemen ko­kusunu aldım. Bu, beklediğim gibi bir ölüm­dü... Yaklaştım, yaklaştım fakat operanın son aryasında ölüm müziğinin son notasına davulun tokmağı vurmadan, içgüdüsel bir di­renişe geçtim, içgüdü, yerini yavaş yavaş bilinçe bıraktı: Yanıbaşımda uyuyan erkek pek becerikli değildir. Cenaze nasıl kaldırılır bil­mez. Bu havada gecenin bu saatinde ne ya­pacağını şaşırır. Ben yine gideceğim yere gi­deyim ama, bunu sabaha erteleyemez miyiz? Hadi, lütfen, hadi, gece değil sabah öleyim, kırk yıllık hayat yoldaşıma karakışın bu saa­tinde bir hainlik etmeyeyim şimdi. Ölüm, sabaha, sabaha...

Azrailimle pazarlığım çetin geçti. Sonuç­ta ısrarla çağırdığım ruh geri döndü. Gövdem ise ölesiye bitkin, serili kaldı. İşte buna sevdiğinin hatırı için yaşamak, deniyor."

Bu satırları yazdıktan bir kaç hafta sonra, deniz kenarındaki bir bankta, korku filmlerinin o kara cübbeli azraili, elinde orakla başucuna dikiliverdi. Adalet Ağaoğlu'nun... Ama bu da ölümsüzlere yakışır bir "güzel ölüm" değildi. Yine yaptı pazarlığını azraille ve yine çok uzaklardan çağırdığı ruhu geri döndü. Bu topraklarda 40 yılı birlikte tükettiği erke­ğe gülümseyerek yendi ölümü...

Aynı günlerde o topraklarda 12 can, gö­nüllü yapıştılar azrailin ellerine, cılız bedenlerini yenilmesi zor bir silaha dönüştürerek...

Aynı günlerde uzak bir toprakta ölüm, gencecik askerlerle, aynı yaşta "isyancılar"ı kanlı bir pusuda ya da sessiz bir uykuda yaka­ladı.
"Nasıl bir ölüm isterdiniz" sorusuna "sava­şarak" yanıtını veren gencecik bedenler az­raille randevulaşıp, ölümü davet ettiler.

Sevdikleri yaşasın diye öldüler...

Yaşam, en çok onlara yakışırdı oysa... Coş­ku dolu düğünlerde hayattan yana türkülerle evlenmeliydiler; ölümü kutsayan sloganlarla gömüldüler. Yeni ölümler için yeminler edil­di mezar başlarında; azraile övgüler düzüldü.

Ya siz...?
Azraille pazarlık, şansınız olsa nasıl bir ölüm istersiniz?
Sizden sonrakiler daha iyi yaşasın diye bir ranzada açlıktan kanınız çekilerek ya da uzak bir dağbaşında karanlığı delen bir kur­şunu bekleyerek ölebilir misiniz?

O ölenlere seyirci kalarak yaşayabilir misi­niz?

Genç bedenlere kıymaması için azraille sa­vaşabilir misiniz?
Herkes "Yaşasın ölüm" sloganları atarken "Sabaha kalsın" diyebilir misiniz?

Ölümü yenebilir misiniz?Can Dündar