Türkçülük Bayramı 3 Mayıs günü kutlanan bayramdır.

Nihal Atsız Nejdet Sançar Orhan Şaik Gökyay Zeki Velidi Togan Hüseyin Namık Orkun3 Mayıs 1944 tarihinde yapılan duruşma gününde büyük gösteri yapılmış daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü - Bayramı adını almıştır. gibi Türk milliyetçilerinin yargılandığı davanın
Nihal Atsız; devletin ülküsünün Türkçülük ve dönemin Başbakanı Saraçoğlu'nunda Türkçü olduğu gibi bir inanç içindedir. Buna karşılık devletin her tarafına komünist kadroların yerleştirilmekte olduğu sanrısı içindedir. Dönemin başbakanı ve devlet yetkililerini uyarmak için Atsız; devrin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na Orhun Dergisi'nde 1 Mart 1944'te ve gene bir ay sonra 1 Nisan 1944'te olmak üzere iki açık mektup kaleme alır Başbakan'a şikayet ve uyarıda bulunur. Şikayet edilenlerin içinde -daha sonra Bulgaristan'a kaçarken katledilen- Sabahattin Ali de vardır.
Devrin Milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel ile o günlerin Ulus gazetesi başyazarı Falih Rıfkı Atay'ın teşviki ile Sabahattin Ali tarafından Atsız mahkemeye verilir.
26 Nisan 1944'te Ankara'da başlayan ilk mahkeme dönemin üniversite gençliği tarafından hınca hınç doldurulur. Bu yoğun kalabalık ve tezahurat karşısında Mahkeme heyetinin içeriye pencerelerden girebildiği söylenir.
Nihal Atsız Mahkeme Heyetine;
"Sabahattin Ali'den sorulsun hıyanetini ispat edelim mi? Buna razı mı?" diye sorar. Sabahattin Ali ise buna cevap verememiştir.
Mahkeme 3 Mayıs 1944'e ertelenir.O tarihte bir grup ülkücü Nihal Atsız'a destek amacıyla gerek Ulus adliyesi önünde gerek çevrede toplanarak şiddet içeren gösterilerde bulunurlar.
"3 Mayıs" günü bu olayın ardından bazı çevrelerde Türkçülük günü olarak kutlanmaya başlanır.