Kapılar "örtülür" bizim üzerimize; kalın, ağır, karanlık perdeler gibi...

Biz niye kapıları kapatırken "ört­mek" tabirini kullanırız hiç dü­şündünüz mü?
Bir belgesel araştırması sırasında bunun göçebelikten kalma bir deyim olduğunu öğrenmiştim. Türklerin gö­çebe yaşadığı devirlerde konaklamada kullanılan çadırların girişi, yukarıdan bir örtüyle "örtülürmüş."
Zamanla çadırdan eve geçildiyse de, "kapıyı örtme" deyimi yapışıp kal­mış dile...
Kapılar "örtülür" bizim üzerimize; kalın, ağır, karanlık perdeler gibi...
Anadolu'da evin hemen önündeki avlunun adı "hayat" tır.
Hayata açılır kapılar ve "hayat"ın üstüne kapanır.

* * *

Temmuz'un ilk haftasını geçirdiğim Moskova'da daha ilk gün kapıların dı­şarı açıldığını fark ettim. Alışkanlıkla içeriye doğru itince direniyor kapı, bu­na karşın içeriden dışarı çıkanlara yol veriyor.
Sorduğumda mimari bir açıklama getirdiler:
Amaç, yangın, deprem gibi bir teh­like olduğunda apartman sakinlerinin kolayca dışarı çıkmasını sağlamakmış.
Belki bir de yerden kazanmak: O daracık evlerin içine bir de kapı so­kuşturmak saçma olurdu.
Ama bütün bu mimari zaruretlerin ötesinde "dışa açılan kapılar" bana, Ruslar'ın sokakla barışık hayat tarzının bir tezahürü gibi göründü.
Biz ne kadar evlerimizi, içine gönül­lü hapsolduğumuz birer güvenlik bölgesi haline getirip, kapılarını dış dünya­ya karşı içerden sımsıkı örterek, çeke­rek, çarparak, kilitleyerek, sürgüleyerek kapatıyorsak, Ruslar her kapı açış­ta adeta dış dünyayı evlerine buyur edi­yorlardı.

* * *

Sonra bir pazar günü tıpkı bizde ol­duğu gibi orada da eski kapıların bit pazarında satışa sunulduğunu gördüm.
Üzerine uğur diye at nalları çaktığı­mız, türlü şekil tokmaklar yaptığımız, biri kapanırsa öbürü açılır sandığımız, gide gele aşındırdığımız, 40 tanesinin ipini çektiğimiz, önünden kovulduk mu bacadan girdiğimiz o eski kapılar, şim­di duvar süsü, yemek masası, salon sehpası olarak satılır olmuşlardı.
Yoksul Ruslar, ne işe yarayacağına da pek akıl erdiremedikleri eski kapıla­rını sırtlayıp hevesle antikacılara taşı­yorlar, kazandıkları parayla artan hır­sızlık olaylarına karşı çelik kapılar yap­tırıyorlardı.
Zor durumu atlatmak uğruna en değerli mallarını elden çıkaranlar için söylenen "Kapıyı kırıp odun etmek" deyiminin manasını böylece kavradım.
Menteşesinden sökülüp pazara sü­rülen bir eski kapının içeri ya da dışarı açılması önemli değildi artık...
Kapılar da tıpkı açıldıkları "hayat"lar gibi birörnekleşmişti.
Dünün "kim olursan ol yine gel" di­yen el oymalı ahşap kapılarının yerini günümüzün soğuk metalden koruyucu barikatları almıştı.
Yeni çağın apartman kapıları "vu­rulmuyor," "çalmıyor," hatta diyafonla konuşulup gözetleniyordu.
Eski davetkâr kapılar, şimdi gizli kameralarından ya da dedektörlerinden konuğunu gözleyen, onları boyun eğdirip altına alan ve sakıncalıysa bağı­rıp çağırarak öten birer muhbir rolünü üstlenmişlerdi.
Çağımız, kapıları, içinden geçene düşman hale getirmişti.

* * *

Moskova dönüşü tüm metalik eşya­larımdan soyunup havaalanının -siyah kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük- dedektörlü kapısından geçtim.
Kapının sinirlenip bağırmamasına sevinerek ülkeye giriş yaptım.
Eve koşup çelik kapımı içeri doğru ittim ve asri çadırımın kapısını ardın­dan sımsıkı "örttüm."
"Ümitsizlik kapısı"ydı artık, bizim kapımız...

Can Dündar