Işık ne kadar çoğalırsa, gölgeler o kadar keskinleşir

İngilizler, BBC radyosunun yaptığı bir ankette "yüzyılın şarkısı"nı seçmeleri istenince büyük ço­ğunlukla aynı besteye oy verdiler:
"Yesterday..."
1965 tarihli bu Lennon -McCartney ortak bestesi sanırım sadece İngilizler'in değil, bütün bir kuşağın nostaljik baladıdır.
İki cihan harbinin, bir soğuk savaşın, onca soykırımın, nükleer yığmağın, silahlanmanın, silah­sızlanmanın, yıldız savaşlarının, teknolojik tahakkümün, bilgisa­yar mucizesinin sığdığı bir yüz­yılın gürültüsünden geriye ku­laklarda kala kala "dün"e övgü­ler düzen, 3 dakikalık bir hüzün şarkısının kalması şaşırtıcı değil mi?
Değil tabii...
Çünkü o şarkı bize "bugün hiç bitmeyecek gibi görünen dertlerimizin dün ne kadar uzak göründüğünü" hatırlatıyor:
"Aşk basit bir oyunun adıydı eskiden; şimdi halimi­ze baksanıza; kaçacak delik arıyoruz" diyor.
Ve "üzerimizde sallanıp duran gölge"yi mimliyor.

* * *

Yeni yüzyılın eşiğinde modern hayatın gösterişli ambalajını açınca içinden, eski melodiler çalan bir müzik kutusu çıkıyor.
Hiçbir yeni grup, Beatles'ın başarı­sını aşamıyor. Edebiyat, yeni klasikler yaratamıyor. Sinemada tarih yeniden moda oluyor.
Adeta insanoğlu, yeni çağa yürür­ken gözünü, kulağını maziden alamı­yor.
Türkiye'de de durum farklı sayılmaz:
Nostalji albümleri müzik listelerinin zirvesine yerleşti. Tele­vizyonda eski Türk filmleri izlenme rekorları kırıyor. Onca ye­nilenme efsanesine rağmen, Türkiye siyaseti hâlâ eski liderlerle idare ediyor.
Bugün, dünü aşamıyor.

* * *

Acaba değişimin başdöndürücü hızı mı insanları maziye bağlayan?
Yoksa dün. yarına inancı kalmayanların sığı­nağı mı?
Düne sadakat, yarının ihanetinden mi?
Basit bir oyun sandığımız aşkın böylesine çetrefil bir ilişkiler yumağına dönüşmesi, bütün davranış kalıplarımızın ye­mek takımlarımız kadar hızla değişmesi, yaşadığımız yerle­rin, tanıdığımız seslerin, alıştı­ğımız tatların akıl almaz bir telaşla kabuk değiştirmesi, aniden bastıran bu geçici yaz yağmurunda bastığımız zemi­nin ayağımızın altından süratle kayıp gitmesi mi bizi "dün"ün tutkulu sevdalıları haline geti­ren?
Düne sevdalananlar da, maziye yaslananlar, atalarının başarılarıyla gururlananlar, köklerinin peşinde olanlar, kut­sal değerlere sığınanlar gibi, aslın­da bugünde eksik olanı mı arıyorlar mazide?
"Dün"ün özlediğimiz şarkıları, bu de­ğişim rüzgârında yitirdiklerimizin ardından yakılmış ağıtlar mı?
"Başımızın üstünde sallanıp duran o gölge" ışık hızıyla yaşa­dığımız bir değişimin rengârenk neonlarından yansıyan parıltı­nın karanlık yüzü mü?
Işıkta yanmaktan korktuğumuzdan mı, dünün gölgesinde gizleniyoruz?
Işık çoğaldıkça gölgeler keskinleşiyor mu?

* * *

Bırakalım şarkılar yanıtlasın bu soruları...
BBC'nin "yüzyılın en iyi 100 şarkısı" anketinde üçüncü olan parça (Bridge Over Troubled Water) dolu dizgin yaşanmış bir asrın sonunda yorgun düşenleri koynuna alıyor:
"Bezgin ve ezikken, gözünde biriken yaşları ben kurulayacağım/
Zaman dolduğunda, dostlar kaybolduğunda yanında ben olacağım/
Karanlık çöküp, acılar kuşattığında ben teselli edeceğim se­ni/
Bulanık sular üzerine serilmiş bir köGoogle Page Rankingü gibi"
Acılarımızın ortasında yapayalnızken başucumuzda biten fedakâr dostlara en susadığımız çağda "Düne inanıyorum" di­yen şarkıların hafızalarımızın liste başında kalması bizi şaşırt­mamalı...

Can Dündar