Her sevdiğimizde ruhumuzun farklı bir rengi yansır. Yavuklular albümümüz, pembeleşen, yeşeren, sararan, kanayan, katranlaşan aşklarımızdan bir ebemkuşağıdır.

Attilâ İlhan son şiir kitabında "Kimi sevsem, sensin" di­yor;
"Kimi sevsem sensin/ senden ibaret/ Hepsini senin adınla çağırı­yorum/
Kimi sevsem sensin/ hayret/ in misin cin misin anlamıyorum."
Elbette Attilâ ilhan gibi bir aşk gurusunun onca bilgeliğiyle anla­madığını ben anlayacak değilim; lâkin hissettiğim odur ki, her sev­diğinde bir unutulmazdan izler yakalayanlar ola ki, "o"nda aslen kendilerini bulmuşlardır ve filhaki­ka her yeni sevda masalında asıl arayıp durdukları kahraman da o unutulmazdan ziyade kendileridir.
Binaenaleyh, malum mısraı, "Kimi sevsem, ben" diye yazmak ziyadesiyle mümkündür.

* * *

Mısraı virgülsüz ve sonunda soru işaretiyle okursak "Kimi sev­sem ben" diye düşünür ademoğ­lu...
Sorduğu soru kendisidir aslın­da; o yüzden sonunda bulduğu ce­vap da kendine benzer.
Sevdiğini kendi gibilerden se­çer.
O yüzden sevdalılarımızın herbirinde bizden izler vardır.
"Kimi sevsek," onda ruhumuzun fark­lı bir rengi yansır.
Yavuklular albümümüz, pembeleşen, yeşeren, sararan, kanayan, katranlaşan aşklarımızdan bir ebemkuşağıdır.
İster "kırbaç dili tutam tutam alevle­nen" bir şehvet rüzgârı olsun, ister "bıra­kılınca korkudan gözleri sislenen" bir şef­kat limanı...
Her biri biziz; cümleten bileşkemiz...

* * *

İnanmazsanız ispatlamama izin verin.
İki ayrı kağıda 10 isim yazıp, Türkiye'yi hiç bilmeyen birine götürün.
İlk kağıtta Süleyman, Bülent, Tansu, Mesut, Necmettin isimleri olsun; öbür kağıtta Rahşan, Özer, Nazmiye, Nermin, Berna...
Sonra bu isimlerin özel­liklerini anlatın ona...
Ve bunları eşleştirmele­rini isteyin...
5'te 5 tutturduklarını hayretle göreceksiniz.
Daha basitini yapın:
Onlara iki ayrı Semra anlatın; hangisini Turgut Özal'a, hangisini Ahmet Necdet Sezer'e yakıştırdık­larını sorun.
Yine doğrusunu bilecek­lerdir.
Öyledir; her aşkta kendi­ni aradığından, her sevdada bir benzerini bulur insan...
Yoko Ono'da John Lennon'dan, Eva Braun'da Hitler'den, Havva'da Adem'den izler vardır.
Latife'nin bir yanı Mus­tafa Kemal'dir, Mevhibe'nin bir yanı İsmet...

* * *

Ama sonunda kendin­den de sıkılır insan elbet...
Gün gelir, terk edebilir en sevdiklerini bile...
Bir tek yalnızlığımız, ömür boyu yalnız bırakmaz bizi...
O yüzden bence aşk. tek kişiliktir.


Can Dündar......