Bir pilicin tavukçulararasında tercihyapmasını andırıyorseçim: "Hangisitarafından, hangitarafınızdan şişlenmek istersiniz" diyesoruyorlar bize; cevapiçin gönüllü sandığagidip kuyruk oluyoruz.

"Horozu çok olan yerde sabah geç olur."
" Tavuk atasözü

Bir tavukçuda yemek yerken bir yandan da yolun karşı­sındaki seçim afişlerini inceliyorum.
Liderler suphanallah bon­cukları gibi dizilmiş ağız dolusu gülümsüyor, kucak dolusu vadediyorlar.
O sırada gözüm tavukçunun başköşesine asılmış çerçeveli bir fotoğrafa takılıyor; sevimli bir ufaklık, kucağında tavukla poz veriyor.
Çocukla tavuk arasındaki sevgi ilişkisini simgeleyen bu fo­toğrafın hemen altında, kafası koparılıp tüyleri yolunmuş piliç­ler, popolarından takılmış bir şişte cayır cayır kızararak dönü­yorlar.
Bir çocuk gözüyle bakıldığın­da üstteki fotoğrafla alttaki görüntüyü bağdaştırmanın im­kânsızlığını düşünüyorum...
"Sevdiklerini şişleyip yiyen bir yamyamlar diyarı...
" Tabağımdaki tavuğu yarım bırakıp çıkarken, yolun karşı­sından sırıtan liderlerin kucağındaymışım gibi hissediyorum kendimi...
Her biri sevgisini göstermek için çekiştirip duruyor.
Afişin hemen altından geçip giden vatandaşlara bakıyorum. Seçim sonrası halimizi düşün­mek bile istemiyorum.

* * *

Bir pilicin tavukçular arasın­da tercih yapmasını andırıyor seçim:
"Hangisi tarafından, hangi tarafınızdan şişlenmek istersi­niz" diye soruyorlar bize; cevap için gönüllü sandığa gidip kuy­ruk oluyoruz.
Bekleşirken aramızda konu­şuyoruz:
- "Şallı olan yolarken hiç acıtmaz diyorlar. Öbürü gelirse fena şişleyecekmiş."
- "Olsun; itikat sahibi adam! Okuyup üfleyip şişliyor hiç ol­mazsa."
- "Ben dürüst olana şişlete­ceğim. Rahmetlik babam, köy -kent yemiyle büyümüştü."

* * *

Dışına çıkalım şu oyunun!.. Seçtiklerimize koltuğu ver­miyorlar, görmüyor muyuz?
Seçmediklerimiz koltuğu vermiyor, bilmiyor muyuz?
"Horoz ölür gözü çöplükte kalır" anlamıyor muyuz?
Çiftliğin asıl sahibi değil ki oylananlar; onlar seçime girme­yecek kadar akıllılar...
O halde biz niye "işletmeci" seçimine alet oluyoruz?
Niye kendimize "şişletmeci" seçiyoruz?
"Bize vermezseniz, aşırı horozlar sizi gagalar" diyenlere kanıp, "Baraj altında kalırsam çiftliği su basar" diyenlere acıyarak oy verip duruyoruz?
Gagalatmayalım artık kendimizi...
Yoldurmayalım tüylerimizi...
Aç tavuklar gibi buğday ambarı hayal etmeyelim.
"Daha iyi besleneceksiniz" diyen "tüyü bozuk"lara tav olmayalım. Asıl amacın "müşteriye daha besili tavuk sat­mak" olduğunu unutmayalım.
Önceki seçimlerde başucumuza asılan "sözde - sevgi fotoğrafları"na aldanıp, bir şişin harında döne döne can veren atalarımızı düşünelim.
Çiftliği daha iyi işletmeye değil, çiftliği bize vermeye talip olanlara oy verelim.
Rüzgâra, baraja, hacıya, bacıya kanmayalım.
Açalım gözlerimizi, tavuk gibi uykuya dalmayalım.
Bu seçim yine liste dışıyız.
Küskünüz yani...
Olmadık yerlerden gösterdiler bizi, olmadık yerlerimizi gösterelim onlara...
Yara neymiş anlasınlar.
Şişlerini kendilerine saklasınlar.


Can Dündar...