SIR VE İNSAN

allah7 - Sır ve insan

Sır saklamaktır sır saklamayı bilmektir Ve sır özene bezene yapılmış rengarenk bir yaglı boya tablosunda bulunmayan renktir
insan eşrefi mahlukat yaratılmışların en şerflisi olarak yaratılmıştır buna pekde itiraz eden olmaz darvincilerin dışında tabi ALLAH [c.c] insana nice sırlar nasip etmiştir Bu sırların degerini bilmek de insana düşer yani akleden insanlara
Kimi insanlar bu cevherin farkında degildir ama cevherin farkında olanlar bu sırrı hakkıyla özümser ve onu korurlar insanın yaratılışındaki güzellik meleklerden daha üstün olma özellligi insana verilen sırdan ibarettir bu sırrı anlamayanlar avare yaşayanlareşrefi mahlukat olmayı başaramazlar yaratılışlarındaki güzellige yüz çevirirler
En sevgiliden
Yüz çevirler
En sevgiliyi sevenlerden
rabbim bizleri o sırrın hakikatine yüz çevirenlerden eylemesin