C Bin bahar görse de taşlar yeşermez! MEVLANA
C Ölümün bizi nerede beklediği belli değil
iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.MONTAIGNE
C Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. EMERSON
C Asıl kahramanlık hatada ısrar etmemektir. C.MERİÇ
C Hata yapmaktan korkmak ilerlemenin ölümüdür. A.N.WHİTEHEAD
C Başarı istediğini elde etmek;
Mutluluk ise elde ettiğini sevmektir. T.FULLER
C Yerini beğenmeyen fidan ağaç olamaz. NASREDDİN HOCA
C Alelade otlar iki ayda yetişir fakat kırmızı gül ancak bir yılda yetişir.
MEVLANA
C İçinde Allah’ın sevmediği şeyler bulunan bir kalbe
Nurun girmesi haramdır. SEHL B. ABDULLAH
C İstediğin olmuyorsa sen olacağı iste! NUŞİREVAN-I ADİL
C İnsanlara sana yapılmasını istediğin şeyi yap! HADİS
C Pirincin içindeki siyah taşlardan değil
Asıl beyaz taşlardan kork! A.N.ASYA
C Kaba bir insanın elinden hayat suyu olsa bile içme! Hz. ALİ
C Güzellik bakan kimsenin gözündedir. .
Güllerin yanında çalı çırpı da gül kokar.alıntı