150375 468467088149 298367038149 5409031 8201429 a - Biz bu Milleti sokakta bulmadık!"Bu milletten bir şey olmaz" Bu millet oyunu makarnaya kömüre satıyor” söylemi. Makarna ile kömürle oy toplayanların söylemidir. Amaç bu kötü gidişatı değiştirmek için mücadele edebilecek büyük kitlenin direncini kırmak ve umutsuzluğa sevk etmektir. Bu söylem planlı ve maksatlı bir şekilde yayılmaktadır. Bizim milliyetçiliğimiz milletimizin bir kısmının kötü alışkanlıklar edindirilmiş olmasına rağmen sevmeyi ve onu bu durumdan kurtarmayı gerektirir. Ailenizden birinin kötü bir alışkanlığa sahip olması ondan vazgeçmenize sebep midir? ne yani milletimizden umut mu keselim? işte bu imkansız! Bizde tıpkı ailemiz gibi bu Milleti sokakta bulmadık ve ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Nihai hedef halkın tamamı için beslenme ve barınma sıkıntılarının çözüldüğü, güvenliği konusunda da kaygı duymayan bir Türkiye var etmektir. Fakirlik fakirin ayıbı değildir; onu bu halde bırakan iş imkanı yaratıp aş sağlayamayan idarenin suçudur.

Psikolojik harp; bir kişinin veya bir insan gurubunun davranış, düşünce ve duygularını kontrol etmek, değiştirmek veya yönlendirmek, onları yılgınlığa ve umutsuzluğa sürüklemek için örtülü bir şekilde hedef kişi veya topluluğa, onların farkına varamayacağı bir şekilde (üstü kapalı olarak) tatbik edilen tüm yöntemlere verilen addır.

Burada "yılgınlığa ve umutsuzluğa sürüklemek maksadıyla" ve "hedefin farkına varamayacağı şekilde" olması, üzerinde durulması gereken iki önemli noktadır. Tanımda da söylediğimiz gibi; psikolojik harp, normal harpten farklı olarak örtülü bir şekilde yani başka kılıflara sokulmuş biçimde yapılır.

Yazının başında belirttiğimiz “Bu milletten bir şey olmaz! Bu millet oyunu makarnaya kömüre satıyor” söylemi buna çok güzel bir örnektir. Biz bütün dünyaya bu millet ile neler yapılabileceğini kanıtlamak için siyasi arenadayız. Milletimizin küllenen ateşini yakmak onun gücünü fark etmesini sağlamak ve bu anlayışı nesilden nesillere aktaracak bir kültür haline dönüşmesini sağlamak Halkçılık anlayışımızın temelidir. Eğer bizi uyanıkken yenebileceklerini düşünselerdi uyutmak için bu kadar çaba sarf etmezlerdi. Bizi yenilmez kılacak şey uyanık olmamız, özgüvenimiz ve milletimizin erdemlerinden şüphe etmememizdir. Bu milletin gücünden kimse şüphe etmesin, kaynaklarından ve insanından da şüphe etmesin her sorunu aşarız her zorluğu yeneriz.