Dünyaya Uzaydan bakıldığında futbol topu gibi görünürdü
Kadınlar Olmasaydı Hiç telefon eden kalmadığı için telefonlar iptal edilir kimsede farkına varmazdı
Hiçbi erkek yüzükten kokmazdı
Dünya ter kokardı
Dünya sigara dumanıyla kaplanırdı
Dünya bu göbekli yaratıkları taşımadığı için şekil değiştirirde
Erkekler Darwin'in evrim teorisinin tersini gerçekleştirip maymunlara dönüşürlerdi.
Bira fiyatları altından pahalı olurdu.
Hijyenik kadın bağı ile cam silinirdi
Her maçtan sonra birileri havaya ateş edeceği için dünya nüfusu hızla tükenirdi...