Geleceğe dair bir sürü hayallerim vardı şimdi ben boşunamı cabaladım he