Asıl sorun Türkçeyi doğru konuşabilmekte!...
Sözcüğün yanlış kullanımı > Türkçesi

start almak > Başlamak
center > Merkez
relax olmak > Rahatlamak
e-mail > e-posta
komunikasyon > iletişim
cv > özgeçmiş
okey > tamam
trend > Eğilim
spontane > Kendiliğinden
link > Bağlantı
exit > Çıkış
check etmek > Kontrol Etmek
feedback > Geribildirim
full-time > tam gün
koordinasyon > eşgüdüm
absurt > saçma
adapte olmak > uyum sağlamak
laptop > diz üstü bilgisayar
provoke etmek > kışkırtmak
jenerasyon > nesil, kuşak
objektif > tarafsız, nesnel
deklare etmek > bildirmek
star > yıldız
perspektif > bakış açısı
entegre olmak > bütünleşmek
nick name > takma ad
partner > eş
okeylemek > onaylamak
antipatik > sevimsiz, itici
mantalite > anlayış, zihniyet
illegal > yasadışı
timing > zamanlama
catering > yemek hizmeti
departman > bölüm
revize etmek > yenilemek
global > küresel
sempatik > sevimli, cana yakın
security > güvenlik
printer > yazıcı
elimine etmek > elemek
izolasyon > yalıtım
data > veri
prezantasyon > sunum
finish > bitiş, varış
download etmek > indirmek
monoton > tekdüze
konsensus > uzlaşma
full > tam, dolu
emergency > acil
ambiyans > hava, ortam
versiyon > sürüm, uyarlama
ekstra > fazladan
imitasyon > taklit
optimist > iyimser
save etmek > kaydetmek
adisyon > hesap fişi
print out > çıktı
anons etmek > duyurmak
bodyguard > koruma
dokuman > belge
dizayn > tasarım
analiz > çözümleme
online > çevrim-içi
kriter > ölçüt
part-time > yarı zamanlı
pesimist > karamsar
slayt > yansı
empoze etmek > dayatmak
driver > sürücü
bye bye > hoşça kal