Bir gün Hz. Mevlana hanımıyla kasabaya iner.
Hanımı öyle giyinir ki her tarafını Allahu Teala'nın emrine göre güzelce örtmüştür..

Satıcının biri :
- Hocam yazıkdır, bu sıcakta zevcenin de heryerini kapatmışsın, günah değil mi?'' der..

Hz. Mevlana:
-Sana bir mektup gelse ve o mektubu herkes açıp okusa ne yaparsın?

Satıcı :
-' Tabi ki kızarım hocam, o benim özelim kimsenin okumasına müsade etmem''

Hz. Mevlana:
-''O da benim özelim onu bir tek ben okurum..!"